Formular de solicitare a informațiilor publice în baza Legii nr. 544/2001

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  1. formulare pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001 (cerere-tipreclamație administrativă (I); reclamație administrativă (II); răspuns la cerere; răspuns la reclamație);

În cazul în care informațiile pe care le solicitați nu se încadrează în categoria celor menționate mai sus, vă rugăm să accesați și să completați formularul de soluționare a petițiilor accesând linkul 
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-petitii-171.html

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute. 

Verificarea CAPTHCA a eșuat. Vă rugăm să reîncercați!*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv cele de upload. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe