Termeni și condiții

1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului politiadefrontiera.ro, denumit în continuare site-ul, de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Acest website conține știri și articole, comunicate de presă, informații generale, informații utile, informații publice cu privire la activitatea și rezultatele Poliției de Frontieră Române. De asemenea, website-ul pune la dispoziția vizitatorilor săi un sistem, denumit Trafic Online, prin care aceștia pot afla timpul mediu de așteptare la trecerea graniței.

Poliția de Frontieră Română nu va acorda nicio garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, Poliția de Frontieră Română nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului politiadefrontiera.ro.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de Poliția de Frontieră Română, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Poliția de Frontieră Română ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Poliției de Frontieră Române. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Poliției de Frontieră Române sau a afiliaţilor săi. Poliția de Frontieră Română va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații despre activitatea și rezultatele Poliției de Frontieră Române. Poliția de Frontieră Română nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Poliției de Frontieră Române, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea Poliția de Frontieră Română nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Poliția de Frontieră Română se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Poliția de Frontieră Română nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.politiadefrontiera.ro conform prezentului document.

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, operator de date cu caracter personal, figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 104 si 8881.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale si politie, in situatii temeinic justificate.

Conform Legii nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa, cu o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Bdul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucuresti, iar in termen de 15 zile veti primi raspuns la solicitarea exprimata.

Conform art. 25 din Legea 677/2001, va puteti adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

7. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Poliția de Frontieră Română în scopuri pur statistice. Poliția de Frontieră Română se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

8. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
 • să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.

În cazul nerespectării acestor condiții, Poliția de Frontieră Română și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

9. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către Poliția de Frontieră Română în vederea efectuării unor studii de piață;
 • soluționarea de către Poliția de Frontieră Română a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site);
 • alte activități întreprinse de Poliția de Frontieră Română și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Poliția de Frontieră Română va păstra confidențialitatea acestor informații.

Poliția de Frontieră nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

10. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.politiadefrontiera.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către Poliția de Frontieră Română prin acest sistem asupra drepturilor lor. În ceea ce priveşte cererea scrisă a persoanelor a căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, trebuie să fie datată, semnată şi expediată pe adresa București, Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6, cod 060117:

 • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că Poliția de Frontieră Română poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: presa@igpf.ro.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina "Termeni și condiții" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Poliția de Frontieră Română în privința utilizării site-ului www.politiadefrontiera.ro. Poliția de Frontieră Română își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa presa@igpf.ro.

Copyright Poliția de Frontieră Română. Toate drepturile rezervate.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe