Atribuții

In zona de competenta, Politia de Frontiera Romana are urmatoarele atributii generale:

 • executa supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a Romaniei, previne si combate migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera in zona de competenta, precum si orice alta incalcare a regimului juridic al frontierei de stat;
 • apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea publica si privata, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si comunitatii;
 • realizeaza controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat in punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea in si la iesirea din zonele libere, in punctele de mic trafic si treceri simplificate sau in alte locuri, dupa caz, potrivit legii;
 • asigura derularea fluenta, corecta si civilizata a traficului de calatori si marfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, impreuna cu celelalte autoritati care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;
 • asigura controlul trecerii peste frontiera de stat, in conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoaparare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor incarcate cu substante toxice ori radioactive;
 • supravegheaza, prin observare directa permanenta, spatiul aerian adiacent frontierei de stat simarii teritoriale;
 • asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, incheiate de Romania cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;
 • incheie tratate, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, si documente de cooperare internationala, cu autoritati similare din alte state, in domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislatiei interne si a normelor de drept international relevante;
 • asigura supravegherea, intretinerea si controlul semnelor de frontiera;
 • organizeaza si realizeaza cooperarea, in domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunitati destate, conform intelegerilor bisau multilaterale la care Romania este parte;
 • organizeaza actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au incalcat sau despre care se detin date ca intentioneaza sa incalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite in competenta;
 • culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica si face schimb de date si informatii, in conditiile stabilite de lege pentru Politia Romana, in scopul exercitarii atributiilor legale, cu autoritatile publice interesate, pe baza de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza intelegerilor la care Romania este parte;
 • constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale, potrivit legii;
 • coordoneaza activitatile personalului celorlalte institutii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, isi desfasoara activitatea in punctul de trecere a frontierei de stat, in legatura cu trecerea frontierei de stat, si urmareste respectarealegii de catre intregul personal din punctul de trecere;
 • asigura mentinerea ordinii si linistii publice in punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autoritati ale statului participa la astfel de actiuni in localitatile din zona de frontiera;
 • participa, impreuna cu alte formatiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu forte ale Ministerului Apararii Nationale, cu unitati de protectie civila si cu alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
 • participa, impreuna cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontiera ale statelor vecine, dupa caz, la luarea masurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, in caz de accidente care afecteaza factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
 • efectueaza, prin laboratoarele si expertii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontiera Romane, constatari tehnicostiintifice si expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale in vigoare;
 • organizeaza si coordoneaza, prin Punctul National de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, activitati sub egida Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumita in continuare Agentia Frontex, pe teritoriul Romaniei, conform Regulamentului (C.E.) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituirea Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;
 • participa cu politisti de frontiera si cu echipamente tehnice puse la dispozitia Agentiei Frontex in operatiunile/proiectele comune organizate de catre Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;
 • desfasoara activitati pentru constatarea faptelor penale si, prin organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontiera Romane, efectueaza cercetari in legatura cu acestea, conform legii;
 • exercita orice alte atributii stabilite prin lege.

In zona de competenta pe apa Politia de Frontiera Romana are si urmatoarele atributii specifice:

 • supravegheaza si asigura respectarea drepturilor statului roman in apele din zona de competenta;
 • previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate in apele aflate sub jurisdictia statului roman;
 • executa, direct sau impreuna cu autoritatea vamala, controlul navelor si ambarcatiunilor despre care se detin date si informatii ca desfasoara activitati ilegale in zona de competenta ori sunt surprinse desfasurand asemenea activitati;
 • executa controlul navelor si al ambarcatiunilor impreuna cu unitatile teritoriale pentru protectia mediului in caz de evacuare a apelor uzate in emisar sau in caz de producere a unei poluari accidentale;
 • participa la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservarii fondului cinegetic si piscicol natural, prin prevenirea si combaterea vanatului si pescuitului ilegal, precum si a exploatarii ilegale a altor resurse biologice si nebiologice din apele aflate in zona de competenta;
 • cauta navele aflate in pericol in apele din zona de competenta si in marea libera si participa la salvarea echipajelor acestora in caz de necesitate, iar la solicitare desfasoara actiuni de salvare a navelor si a incarcaturii lor, conform dreptului maritim international;
 • executa supravegherea si participa la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea si siguranta navigatiei in apele din zona de competenta si in porturi, in colaborare cu organele zonale ale capitaniilor de port;
 • interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unitatilor de nave ale Ministerului Apararii Nationale, accesul navelor straine in anumite zone, sectoare sau raioane ale marii teritoriale si cailor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului roman, prin suspendarea temporara a dreptului de trecere inofensiva, conform legii;
 • asigura protectia si participa la apararea obiectivelor de importanta deosebita aflate in apele din zona de competenta, in colaborare cu unitatile de nave ale Ministerului Apararii Nationale, cu alte forte, in conformitate cu planurile aprobate din timp.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe