Carieră

Anunț privind candidații care au promovat evaluarea psihologică susținută în data de 24.02.2021
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de I.G.P.F. - ofițer specialist principal I și ofițer specialist II - evaluare psihologică
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul D.P.C.M.I.l.T.
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Tranfrontaliere
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Anunț referitor la intenția de ocupare a unui post vacant de ofițer de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare pentru concursul privind ocuparea funcției de ofițer specialist II la S.C.M.I.I.T. din cadrul D.C.M.I.I.T., I.G.P.F
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al Serviciului Administrativ -
Rezultatele finale la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Biroul de Presă din cadrul C.I.R.P.
Rezultatele la proba de departajare la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Biroul de Presă din cadrul C.I.R.P.
Rezultatul la contestațiile depuse de unii candidații la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Timișoara
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Compartimentul Responsabil cu Protecția Datelor U.N.I.P.
Anunț privind rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul SPF Aeroport Timișoara
Anunț cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe din cadrul Direcţiei Financiare
Anunț cu rezultatele finale la concursul ocuparea postului de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare a IGPF
Anunț în atenția candidaților înscriși pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Administrativ din cadrul DAL
Anunț privind rezultatele finale obtinute la concursul pentru postul de ofițer principal I la Compartimentul SIC al Biroului Asigurare Sistem de Management Clădire din cadrul DAL
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Pretecția Datelor cu Caracter Personal, I.G.P.F.
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Responsabil cu Protecția Datelor U.N.I.P., I.G.P.F.
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la C.I.R.P. după soluționarea contestațiilor

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe