Carieră

Anunț cu privire la interviul de departajare la concursul organizat pentru ocuparea postului de agent I la Compartimentul Secretariat din cadrul Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile
Anunț privind rezultatul evaluării psihologice desfășurate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de agent de poliție la Compartimentul Asigurare Tehnică Auto
Anunț în atenţia candidatului declarat ADMIS la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent II (și conducător auto) la Compartimentul Asigurare Tehnică Auto
Rezultatul final obținut la examenul de promovare în treapta profesională pentru postul de merceologi debutant - IA
Rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul de muncitor calificat – merceolog debutant
Anunț de promovare în treaptă profesională a personalului contractual încadrat la SAT, DAL
Anunț testare psihologică concursul organizat de către IGPF pentru ocuparea funcțiilor de agent la DMOSI, pozițiile 18f și 18j și asistent medical radiolog, poziția 330
Lista candidaților declarați APT la evaluarea psihologică a 8 posturi la SPAPF Cluj-Napoca, 4 posturi la PPFA Bacău, 2 posturi la SPFA Sibiu
Rezultatele obținute la interviul susținut pentru departajarea candidaților la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de agent la DMOSI, pozițiile 18f și 18j
Rezultatul evaluării psihologice la concursul pentru ocuparea, prin încadrare directă, a două posturi vacante de ofițer de poliție la Compartimentul Intendență al Serviciului Administrativ
Lista candidaților declarați APT la evaluarea psihologică desfășurată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de agent I (casier) la Serviciul Decontări și Metodologie
Lista candidaților declarați APT la evaluarea psihologică, pentru ocuparea postului de agent II la DAL, poziția 13
Lista candidaților declarați "APT" la evaluarea psihologică pentru ocuparea postului de agent II la DAL, poziția 27
Candidații declarați APT la evaluarea psihologică în cadrul concursului pentru ocuparea unui post vacant de de agent II la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Anunț - Evaluarea psihologică a candidaților declarați Admis la concursul pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute cu specialitatea supravegherea și controlul trecerii frontierei
Replanificarea evaluării psihologice a candidaților declarați Admis la concursul pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute cu specialitatea supravegherea și controlul trecerii frontierei
Anunț privind testarea psihologică a candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Compartimentul Colaborare Internațională
Anunț cu privire la interviul de departajare a candidaților declarați admiși la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I la DMOSI, pozițiile 18f și 18j
Anunț privind testarea psihologică a candidaților admisi la concursurile de agent III la SPCMIIT al CSCTFABO, agent I la DF, poziția 375 și agent I la Secretariat DFEN, poziția 299
Anunț privind testarea psihologică a candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I (casier) la Serviciul Decontări și Metodologie
Anunț privind testarea psihologică a candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent III la Compartimentul Asigurare Tehnică Auto
Anunț privind testarea psihologică a candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent II (și conducător auto) la Compartimentul Asigurare Tehnică Auto
În atenţia candidatului declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent II la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar (sediul Băneasa)
Anunț privind planificarea la evaluarea psihologică a candidatului pentru ocuparea postului de ofițer de poliție, la Biroul Psihologie al IGPF, poziția 478a

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe