Carieră

Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliție poliție la C.A.T.A.S.A.T.
În completare la anunțul publicat în data de 20.10.2021 cu privire la evaluarea psihologică a agenţilor de poliţie înscrişi la concursurile organizate de către I.G.P.F.
Anunţ privind desfăşurarea testului la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliţie la C.S.C.T.F.A.B.O.
Anunţ privind testarea psihologică a agenţilor de poliţie înscrişi la concursurile organizate de către I.G.P.F. pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie
Anunț privind rezultatele finale obținute la proba de evaluare a performanțelor fizice la concursul pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.T.F.A.B.O.Otopeni
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Anunț privind modificarea graficului de concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de agent de poliție prevăzute cu specialitatea supravegherea și controlul trecerii frontierei-Otopeni
Informatii privind proba de evaluare a performantei fizice pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante, din sursă externă, la I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu si Garda de Coastă
Erată la anunţul de concurs organizat de I.G.P.F., pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliţie la Comp. Administrarea Patrimoniului Imobiliar, D.A.L.
Erată la anunţul de concurs organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea a 1 post vacant de ofiţer specialist 1 la Comp. Asigurare Tehnică Auto, D.A.L.
Erată la anunțul privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.C.T.F. Aeroporturi - Otopeni
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul privind ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.T.F.A.B.O., P.T.F.A. Henri Coandă
ERATĂ la Anunțul de concurs pentru ocuparea postului vacant, prin încadrare directă, de ofițer specialist I la Biroul Inspecția Muncii din cadrul Direcției Resurse Umane a I.G.P.F
Anunţ în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist I, la Biroul Inspecția Muncii din cadrul Direcției Resurse Umane
Anunț în vederea ocupării a 2 posturi de ofițer specialist I (psiholog) : 1 post la C.S. din cadrul I.T.P.F. Timișoara, 1 post la B.P. din cadrul I.G.P.F.
Anunț în vederea ocupării unor posturi vacante de ofițer specialist I în cadrul Serviciul Buget Contabilitate, Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe, din cadrul Direcției Financiare
Anunţ privind ocuparea unui post vacant de agent I la Compartimentul Secretariat-Arhivă din cadrul Serviciului Suport Informaţional al D.M.O.S.I.
Anunț în vederea ocupării a 3 posturi vacante la Direcției de Asigurare Logistică
Anunț în vederea ocupării a 3 posturi de agent de poliție, la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Serviciului Administrativ al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț în vederea ocupării a 1 post de ofițer specialist I, la Compartimentul Asigurare Tehnică Auto din cadrul Serviciului Asigurare Tehnică al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț în vederea ocupării a 1 post de agent de poliție (agent III), la Compartimentul Gestionare Sistem Clădire din cadrul Biroului Asigurare Sistem de Management Clădire al D.A.L.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe