Pregătire

FORMAREA PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR DE FRONTIERĂ

Formarea profesională a poliţistului se realizează în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale în cadrul unui sistem articulat de pregătire, care cuprinde formarea iniţială şi formarea continuă.

A. FORMAREA INIȚIALĂ A POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ, ÎN CONTEXT FORMAL, CUPRINDE:

 • a) programe universitare de licenţă sau postliceale, realizate în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii;
 • b) cursuri pentru iniţierea în carieră, realizate în cadrul instituţiilor de învăţământ ale M.A.I.

a) Formarea iniţială a ofițerilor proveniţi din sursa internă se realizează prin cursuri de zi, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea Poliție de Frontieră, cu durata de 3 ani în domeniul „Ordine şi Siguranţă Publică”, respectiv 4 ani în domeniul „Drept”.

Ofițerii provin și din instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 • Academia Tehnică Militară Bucureşti - instituţie de învăţământ superior care înmatriculează şi pregăteşte studenţi pentru Poliţia de Frontieră Română prin studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, domeniul fundamental "științe inginerești;
 • Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa - instituție de învăţământ superior care înmatriculează şi pregătește pe o durata de 4 ani studenți pentru Poliţia de Frontieră Română. Absolvenții sunt licențiați în specialităţi navale necesare Poliţiei de Frontieră (Navigație, hidrografie și echipamente navale şi Electromecanică);
 • Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu - instituţie de învăţământ superior care înmatriculează şi pregăteşte studenţi pentru Poliţia de Frontieră Română. Facultatea asigură formarea ofiţerilor prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, iar absolvenții sunt licențiați în științe militare, informații și ordine publică.

Toţi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior menţionate obţin gradul de subinspector de poliţie.

b) Formarea inițială a ofițerilor încadrați din sursa externă, se realizează prin încadrare directă, pe posturi de specialiști în domeniile comunicații şi informatică, logistică sau financiar. Este obligatorie parcurgerea unui curs de formare inițială, cu durată de 4 săptămâni (prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, în calitate de specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului), respectiv 3 luni (prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante, de poliţist, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului), sub directa coordonare a structurilor de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru specialitatea poliţie de frontieră, ofițerii sunt pregătiți în cadrul Şcolii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin, prin cursuri de zi.

Pentru alte specialități cursurile se desfășoară în cadrul Institutului pentru Studii de Ordine Publică București, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne Orăştie sau Centrul de Formare si Perfecționare a Pregătirii Agenților de Poliţie "Nicolae Golescu" Slatina.

Formarea inițială a agenților încadrați din sursă internă, se realizează în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, prin cursuri de zi, cu durata de 24 luni. La absolvirea instituției de învăţământ, elevii primesc gradul profesional de agent de poliţie.

Agenții pot fi pregătiți în beneficiul Poliției de Frontieră Române și în alte instituții de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne (Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești) sau ale Ministerului Apărării Naționale (Școala Militară de Maiștrii Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” și Școala Militară de Maiștrii Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”).

Formarea inițială a agenților încadrați din sursă externă, specialitatea poliţie de frontieră, se realizează prin cursuri de zi, cu durata de 3 luni, la instituțiile de învăţământ ale Poliţiei de Frontieră: Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin și Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași.

Pentru specialitățile comunicații şi informatică, logistică sau financiar, pregătirea agenților se realizează sub directa coordonare a structurilor de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Institutului pentru Studii de Ordine Publică București, Centrul de Formare si Perfecționare a Pregătirii Agenților de Poliţie "Nicolae Golescu" Slatina, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen sau Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne Orăştie, prin cursuri de zi, cu durata de 3 luni.

B. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

I. Formarea profesională continuă, în context formal, pentru dezvoltarea carierei poliţistului, se asigură prin cursuri organizate de către:

1. Instituţii de învăţământ specializate ale Poliţiei de Frontieră Române sau Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 • cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie;
 • cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
 • alte cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate,cum ar fi : manager de proiect, evaluator de competenţe, formator, instructor de tragere, instructor de educaţie fizică; cursuri pentru participarea la misiuni internaţionale; atestări/reatestări pe mijloacele de mobilitate navală; instruire a conductorilor şi dresajul animalelor de serviciu; cursuri de reintegrare profesională, programe/stagii de formare pe linii de activitate (convocări tematice, şedinţe lucrative, exerciţii tactice); cursuri de management; limbi moderne; programe/stagii de studii în străinătate.

Poliţistul poate fi trimis la următoarele categorii de programe de formare profesională în străinătate:

 • cursuri de formare profesională în academii de poliţie/militare, şcoli/colegii de poliţie/militare, alte instituţii furnizoare de instruire în domenii de interes pentru Ministerul Afacerilor Interne;
 • stagii de documentare, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice sau schimburi de experienţă;
 • alte activităţi care asigură dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi necesare îndeplinirii atribuţiilor sau dezvoltării profesionale.

2. Instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare şi securitate naţională.

3. Instituţii de formare profesională specializate din afara Ministerului Afacerilor Interne: furnizori acreditaţi.

Formarea managerială se organizează pe 3 niveluri, în raport de competenţele manageriale dezvoltate în cadrul cursului, după cum urmează:

 • nivelul I - nivel managerial de bază, se asigură în cadrul programelor de formare profesională iniţială;
 • nivelul II - nivel managerial tactic, curs nonuniversitar;
 • nivelul III - nivel managerial strategic, curs postuniversitar.

II. Formarea profesională continuă, în context nonformal

1. Formarea profesională continuă a poliţistului, în context nonformal, cuprinde:

 • participarea la concursuri, respectiv examene pentru dezvoltarea carierei;
 • activităţi de pregătire organizate de unităţile Poliţiei de Frontieră Române, fără scoatere de la locul de muncă, pe post.

Concursurile sau examenele pentru dezvoltarea carierei poliţistului sunt:

 • pentru obţinerea gradului profesional de chestor de poliţie;
 • pentru ocuparea unor posturi de conducere;
 • pentru schimbarea categoriei.

2. Formarea profesională continuă organizată de unităţile Poliţiei de Frontieră Române, fără scoatere de la locul de muncă, pe post, este realizată anual prin dispoziţia inspectorului general şi a şefilor de unităţi, prin programe pe categorii de pregătire după cum urmează:

 • pregătire de specialitate - minimum 12 ore anual;
 • şedinţe de tragere cu armamentul - minimum două şedinţe anual, cu muniţie reală;
 • educaţia fizică - minimum două ore săptămânal.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe