Întrebări frecvente

Cum se obține avizul de pescuit recreativ în apele de frontieră?

Cum se obține avizul de pescuit recreativ în apele de frontieră?

Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de co ...

mai departe
Este obligatorie prezentarea cazierului judiciar de către candidat la înscrierea la concurs?

Este obligatorie prezentarea cazierului judiciar de către candidat la înscrierea la concurs?

NU MAI este obligatorie prezentarea cazierului judiciar de către candidat. ...

mai departe
Este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată?

Este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată?

NU MAI este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată. ATENŢIE: este obligatorie prezentarea documentelor în original! ...

mai departe
Care sunt documentele necesare pentru controlul vehiculelor la trecerea frontierei?

Care sunt documentele necesare pentru controlul vehiculelor la trecerea frontierei?

La controlul de frontieră, alaturi de cartea de identitatea/pasaport si permisul de conducere, trebuie să prezentaţi pentru autoturismul pe care-l conduceti, certificatul de înmatriculare valabil al acestuia şi Cartea Verde care este asociată poliţei de asigurare pentru răspundere limitată RCA. ...

mai departe
Este posibilă prezentarea la controlul de frontieră a copiilor după documentele necesare pentru circulaţia vehiculelor?

Este posibilă prezentarea la controlul de frontieră a copiilor după documentele necesare pentru circulaţia vehiculelor?

La controlul de frontieră este verificată valabilitatea documentelor, fapt pentru care cartea de identitatea/pașaportul, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare valabil al autoturismului, Cartea Verde care este asociată poliţei de asigurare pentru răspundere limitată RCA și documentul care atestă efectuarea inspecției tehnice periodice trebuie prezentate în original. ...

mai departe
Este posibilă trecerea frontierei cu un vehicul care circulă cu numere de înmatriculare provizorii?

Este posibilă trecerea frontierei cu un vehicul care circulă cu numere de înmatriculare provizorii?

Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice prevede că, vehiculele pot circula cu numere provizorii până la înmatriculare, pe baza unei autorizații speciale eliberate de autoritatea competentă. Potrivit Convenţiei asupra circulaţiei rutiere încheiată la Viena la 08 noiembrie 1968, un autovehicul poate circula în traficul internaţional dacă este înmatriculat, dar numai pe perioada cât este asigurat pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule, iar conducăt ...

mai departe
Este necesară prezentarea unei procuri legalizate pentru a fi permisă trecerea frontierei cu un autoturism înmatriculat pe numele altei persoane?

Este necesară prezentarea unei procuri legalizate pentru a fi permisă trecerea frontierei cu un autoturism înmatriculat pe numele altei persoane?

La controlul de frontieră, nu este necesar să prezentați documente cu privire modalitatea de deţinere sau folosinţă a autovehiculului (contract, procură, comodat etc). ...

mai departe
În ce condiții o persoană fizică poate ieși/intra din/în România conducând un autovehicul înmatriculat pe numele altei persoane fizice sau juridice?

În ce condiții o persoană fizică poate ieși/intra din/în România conducând un autovehicul înmatriculat pe numele altei persoane fizice sau juridice?

Potrivit prevederilor art. 82 (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195, din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale U.E. ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabi ...

mai departe
Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert care este detinator al unei vize valabile emise de un stat Schengen?

Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert care este detinator al unei vize valabile emise de un stat Schengen?

Perioada de sedere permisa este de maximum 90 de zile in orice perioada de 180 de zile, ceea ce implica luarea in considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere, cu conditia viza sa fie eliberata pentru doua sau mai ...

mai departe
Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert care este detinator al unui permis de sedere permanent eliberat de un stat UE?

Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert care este detinator al unui permis de sedere permanent eliberat de un stat UE?

Perioada de sedere permisa este de maximum 90 de zile in orice perioada de 180 de zile, ceea ce implica luarea in considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere ...

mai departe
Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert pentru care nu exista obligativitatea detinerii unei vize de intrare?

Care este perioada de sedere maxima autorizata in Romania a unui cetatean tert pentru care nu exista obligativitatea detinerii unei vize de intrare?

Perioada de sedere permisa este de maximum 90 de zile in orice perioada de 180 de zile, ceea ce implica luarea in considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere. ...

mai departe
Ce conditii trebuie sa indeplineasca cetatenii straini pentru a intra in Romania?

Ce conditii trebuie sa indeplineasca cetatenii straini pentru a intra in Romania?

Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor (altii decat cetatenii UE / EEA / CH si membrii lor de familie) care indeplinesc urmatoarele conditii: poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de ...

mai departe
Interdictia de intrare in Romania aplicata de Politia de Frontiera poate fi ridicata de aceeasi institutie

Interdictia de intrare in Romania aplicata de Politia de Frontiera poate fi ridicata de aceeasi institutie

Masura interzicerii intrarii in Romania poate fi contestata, in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, la Curtea de Apel Bucuresti. Politia de Frontiera Romana nu este competenta sa analizeze cererile de anulare a interdictiei de intrare in ...

mai departe
Cetatenii romani minori care mai detin si cetatenia altui stat trebuie sa indeplineasca conditiile de iesire din Romania prevazute de Legea 248/2005?

Cetatenii romani minori care mai detin si cetatenia altui stat trebuie sa indeplineasca conditiile de iesire din Romania prevazute de Legea 248/2005?

In cazul minorilor cetateni romani care mai detin si cetatenia altui stat, care se prezinta la controlul de frontiera pentru a iesi din Romania, devin aplicabile prevederile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani ...

mai departe
In ce conditii se poate permite iesirea din tara a unui cetatean roman minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti?

In ce conditii se poate permite iesirea din tara a unui cetatean roman minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti?

In situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, iesirea din tara a unui cetatean roman minor se permite numai dupa solutionarea ...

mai departe
Ce mentiuni trebuie sa cuprinda, dupa caz, declaratia parintelui / parintilor, sau a reprezentantului sau legal, la iesirea din tara a unui cetatean roman minor?

Ce mentiuni trebuie sa cuprinda, dupa caz, declaratia parintelui / parintilor, sau a reprezentantului sau legal, la iesirea din tara a unui cetatean roman minor?

Declaratia autentificata trebuie sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, datele de identitate a ...

mai departe
Care sunt conditiile de calatorie pentru minorii care au dubla cetatenie, dintre care una romana si care calatoresc folosind documente de calatorie ale cetateniei straine?

Care sunt conditiile de calatorie pentru minorii care au dubla cetatenie, dintre care una romana si care calatoresc folosind documente de calatorie ale cetateniei straine?

Aceleasi ca si pentru cetatenii romani minori, in temeiul art. 5 din Legea nr. 21/ 1991 a cetateniei romane: "(1)Copiii nascuti pe teritoriul Romaniei, din parinti cetateni romani, sunt cetateni romani.(2) Sunt, de asemenea, cetateni romani cei ...

mai departe
Care este modalitatea de participare la procedura de achiziție publică organizată de instituția dumneavoastră?

Care este modalitatea de participare la procedura de achiziție publică organizată de instituția dumneavoastră?

Toate procedurile de achizitie publica organizate se initiaza prin publicarea anunturilor / invitatiilor de participare pe site-ul wwww.e-licitatie.ro unde se regasesc toate informatiile necesare oper ...

mai departe
Care sunt tarile terte ai caror resortisanti au nevoie de viza pentru a intra in Romania?

Care sunt tarile terte ai caror resortisanti au nevoie de viza pentru a intra in Romania?

Lista tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina o viza pentru trecerea frontierei este cuprinsa in Anexa I a Regulamentului 539/2001 iar lista tarilor terte ai caror resortisanti sunt exon ...

mai departe
Pasapoartele romanesti temporare sunt recunoscute de toate celelalte state?

Pasapoartele romanesti temporare sunt recunoscute de toate celelalte state?

Pasapoartele romanesti temporare sunt valabile in majoritatea statelor, cu exceptia Qatar si Mexic, deoarece autoritatile acestor state nu recunosc pasaportul simplu temporar romanesc, iar autoritatil ...

mai departe
Se permite cetatenilor romani cu dubla cetatenie iesirea din Romania cu documente eliberate de alt stat?

Se permite cetatenilor romani cu dubla cetatenie iesirea din Romania cu documente eliberate de alt stat?

Da, daca documentele de calatorie sunt incluse in lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, prevazute de Hotararea nr. 313/2009. ...

mai departe
Care sunt criteriile specifice de recrutare pentru admiterea in institutiile de invatamant ale M.A.I.?

Care sunt criteriile specifice de recrutare pentru admiterea in institutiile de invatamant ale M.A.I.?

O.M.A.I. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare ...

mai departe
Ce documente trebuie sa cuprinda dosarul de recrutare pentru incadrerea din sursa externa?

Ce documente trebuie sa cuprinda dosarul de recrutare pentru incadrerea din sursa externa?

Anexa nr. 2, O.M.A.I. nr. 665 / 2008 privind unele activitati de managemnet resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne ...

mai departe
Care sunt condițiile legale de recrutare pentru încadrarea din sursă externă / admitere în instituțiile de invățământ ale Ministerului Afacerilor Interne?

Care sunt condițiile legale de recrutare pentru încadrarea din sursă externă / admitere în instituțiile de invățământ ale Ministerului Afacerilor Interne?

O.M.A.I. nr. 665 / 2008 privind activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne ...

mai departe

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe