Care sunt criteriile specifice de recrutare pentru admiterea in institutiile de invatamant ale M.A.I.?

Actualizat 11.11.2019

O.M.A.I. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa 2 - Recrutarea poliţiştilor

Art. 6

(4) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

  1. a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
  2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  3. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

(5) Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (4) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

(6) Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

 

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe