Formulare

Petiții

Cererea, reclamația, sesizarea, petiția sau propunerea dumneavoastră se poate inregistra prin intermediul formularului de petiții sau o puteti transmite, datata și semnată la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau la adresa de mail: pfr@igpf.ro sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. 
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.

Condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori

Minorii cetateni romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, in baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Informații de interes public

Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public o puteti transmite, datata și semnată, la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau la adresa de mail: presa@igpf.ro sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.
Activitatea de furnizare a informațiilor de interes public este reglementată de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Dovada de achitare a amenzii aplicate de către Poliția de Frontieră

Dovada de achitare a amenzii pentru sancțiunile contravenționale aplicate de către polițiștii de frontieră se poate transmite printr-un formularul on-line, unde fiecare persoană completează: numele, prenumele, adresa de e-mail personală, județul pe raza căruia își are sediul structura Poliției de Frontieră din care face parte polițistul de frontieră care a aplicat sancțiunea și atașează copiile scanate după procesul-verbal de constatare a contravenției și dovada plății amenzii.

După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise iar mesajul va fi expediat către structura teritorială a Poliției de Frontieră Române din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea.

Cereri privind exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul General privind protecția datelor) şi Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, puteti transmite o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

    • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

    • Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

    • Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

    • Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

    • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziţie

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe