Formulare

Petiții

Cererea, reclamația, sesizarea, petiția sau propunerea dumneavoastră se poate inregistra prin intermediul formularului de petiții sau o puteti transmite, datata și semnată la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. 
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.

Condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori

Minorii cetateni romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, in baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Informații de interes public

Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public o puteti transmite, datata și semnată, la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau la adresa de mail: presa@igpf.ro sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.
Activitatea de furnizare a informațiilor de interes public este reglementată de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Dovada de achitare a amenzii aplicate de către Poliția de Frontieră

Dovada de achitare a amenzii pentru sancțiunile contravenționale aplicate de către polițiștii de frontieră se poate transmite printr-un formularul on-line, unde fiecare persoană completează: numele, prenumele, adresa de e-mail personală, județul pe raza căruia își are sediul structura Poliției de Frontieră din care face parte polițistul de frontieră care a aplicat sancțiunea și atașează copiile scanate după procesul-verbal de constatare a contravenției și dovada plății amenzii.

După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise iar mesajul va fi expediat către structura teritorială a Poliției de Frontieră Române din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea.

Cereri privind exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul General privind protecția datelor) şi Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, puteti transmite o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa: Bucuresti, b-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod 060117 sau o puteti depune personal la ghiseul de relatii cu publicul de la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

 

Formular de avizarea activităților economice  în Punctele de Trecerea Frontierei și zona de frontieră

Conform prevederilor art. 45 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, numai după obţinerea prealabilă a avizului din partea şefului Gărzii de Coastă sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.

La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt  Garda de Coastă,  având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Documentele necesare în scopul obținerii avizului Garda de Coastă pentru desfășurarea activităților în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră sunt:     

 • Documente cu caracter special:
  • Licență APC pentru agenturare nave și pentru alte activități
  • Licență pentru pază emise de IGPR
  • Autorizație pentru comisionar vamal
  • Alte autorizații conform prevederilor legalePentru activități de taximetrie:
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală
 • Statul societății / copie CI după caz
 • Agreere RAR pentru fiecare autovehicul
  • CI pentru fiecare conducător auto
  • Atestat pentru fiecare conducător auto
  • Autorizație taximetrie de la primărie, pentru fiecare autovehicul și pentru societate
  • Permise conducător auto

TIPIZATE:

Facem precizarea că cererea de eliberare și tabelele trebuiesc descărcate de pe site, completate și semnată (asumarea cererii făcându-se prin semnarea ei), toate câmpurile existente în formulare fiind obligatorii.

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

Legislaţie specifică

 • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele care au depus cerere prin sistemele informatice și nu au primit răspuns sau aviz de activitate sunt rugate să retransmită solicitarea electronic, urmând ca aceasta să fie validată și analizată în vederea emiterii avizului sau comunicării unui răspuns, conform prevederilor legale și procedurale.

Dispozitia GC nr. 1904890 din 21.05.2019 privind circuitul cererilor de avizare a persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat din responsabilitatea Gărzii de Coastă.

 

Formular de avizare a locului stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, de păstrare a bărcilor şi ambarcaţiunilor înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare

Conform prevederilor art. 41 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare,  bărcile şi ambarcaţiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul prealabil al ŞEFILOR SECTOARELOR POLITIEI DE FRONTIERA / GRUPURILOR DE NAVE, luându-se masuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.

La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Sectoarele Poliției de Frontieră / Grupurile de Nave / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Documentele necesare în scopul obținerii avizului Poliției de Frontieră pentru păstrarea în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, a bărcilor şi ambarcaţiunilor înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare sunt:     

 • Statul societății / copie CI după caz
 • Copie certificat ambarcațiune cu Numerele / numărul de înmatriculare al acesteia

TIPIZATE:

Facem precizarea că cererea de eliberare trebuie descărcată de pe site, completată și semnată (asumarea cererii făcându-se prin semnarea ei), toate câmpurile existente în formular fiind obligatorii.

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

 Legislaţie specifică

 • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele care au depus cerere prin sistemele informatice și nu au primit răspuns sau aviz de activitate sunt rugate să retransmită solicitarea electronic, urmând ca aceasta să fie validată și analizată în vederea emiterii avizului sau comunicării unui răspuns, conform prevederilor legale și procedurale.

 

Formular de avizare a activităților în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior

Conform prevederilor art. 39 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române.

La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Documentele necesare în scopul obținerii avizului Poliției de Frontieră pentru desfășurarea activităților în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior sunt:     

 • Statul societății / copie CI după caz
 • Permise de exploatare - prospecțiune eliberate în vederea desfășurării activității de: minerit, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice, conform legii cu modificările și completările ulterioare;
 • Aviz de gospodărire a apelor, emis de autoritățile locale ale Ministerului Mediului.
 • Autorizație de construcție, prevăzută la art. 3 din Legea 50 / 29.07.1991
 • Certificat de urbanism prevăzut la art. 6 din Legea 50 / 29.07.1991

TIPIZATE:

Facem precizarea că cererea de eliberare și tabelele trebuiesc descărcate de pe site, completate și semnată (asumarea cererii făcându-se prin semnarea ei), toate câmpurile existente în formulare fiind obligatorii.

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

Legislaţie specifică

 • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele care au depus cerere prin sistemele informatice și nu au primit răspuns sau aviz de activitate sunt rugate să retransmită solicitarea electronic, urmând ca aceasta să fie validată și analizată în vederea emiterii avizului sau comunicării unui răspuns, conform prevederilor legale și procedurale.

Dispozitia GC nr. 1904890 din 21.05.2019 privind circuitul cererilor de avizare a persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat din responsabilitatea Gărzii de Coastă.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe