Formular pentru transmiterea reclamației administrative în cazul primirii unui răspuns negativ la o solicitare formulată în baza Legii 544/2001

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Răspunsul la reclamație va transmis în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.

În cazul în care considerați că răspunsul negativ nu este întemeiat, vă puteți adresa cu reclamație administrativă.

Reclamație se poate transmite în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului instituției.

Răspunsul la reclamație vă va fi transmis în termen de 15 zile de la înregistrărea acesteia.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute. 

Verificarea CAPTHCA a eșuat. Vă rugăm să reîncercați!*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe