Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line

Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitatate.

Sunt de acord ca Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale prezente în formular și în documentele atașate în scopul primirii unui răspuns la petiția și soluționarea cererii transmisă. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus, înțeleg să îmi exprim această opțiune în scris și să o înaintez către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române  asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către operator înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, în scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române este operator de date cu caracter personal și figurează în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 104 si 8881.

Legea nr. 677/2001 conferă persoanei fizice vizate, dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și modalitățile de exercitare ale acestora.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe