Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line

Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv dreptul la informare, de acces la date, de rectificare, dreptul la stergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și faptul că acestea pot fi exercitate adresând o cerere scrisă, datată și semnată către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, folosind formularele speciale publicate pe site la secțiunea Utile – Formulare.

Sunt de acord ca Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, în calitate de operator de date cu caracter personal, să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele și a informațiilor cu caracter personal prezente în formular și în documentele atașate, în scopul soluționării petiției transmise.

În cazul în care nu voi mai fi de acord ca datele mele să fie prelucrate de către operator înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, prin retragerea consimțământului în scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române  asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activității desfășurate și prin atribuțiile pe care le au, trebuie să participe la procesul de soluționare a cererii. Aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor responsabilitatea de a respecta această obligație și de a se asigura că prelucrarea se efectuează în conformitate cu cerințele legale.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și asigură garantarea respectării drepturilor și libertăților persoanelor vizate, prin aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare.

Pentru mai multe detalii legate de modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, vă rugăm să accesați secțiunea Utile - Protecția Datelor, pe site-ul politiadefrontiera.ro.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe