Organizare

Politia de Frontiera Romana a urmarit permanent - in cadrul proceselor de transformare institutionala derulate in ultimii ani - crearea unei institutii functionale, moderne, compatibile cu structurile similare din tarile membre ale Uniunii Europene si capabile sa combata eficient fenomenele infractionale transfrontaliere.

Prin reorganizarile etapizate, infaptuite incepand din anul 2001, s-a avut in vedere optimizarea structurii, in special pentru imbunatatirea practicilor de lucru si dezvoltarea eficacitatii in supravegherea si controlul fizic al frontierelor Romaniei, dar si pentru a raspunde riscurilor generate de infractionalitatea transfontaliera, a creste capacitatea de realizare a analizelor de risc operationale si, nu in ultimul rand, pentru crearea conditiilor necesare cresterii capacitatii de pregatire a personalului propriu.

De asemenea, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, au fost create structuri de legatura intre structura noastra si institutiile europene, realizandu-se astfel un canal direct de comunicare, in special pe linie operativa (ex.: Punctul National de Contact FRONTEX, punctele si centrele de contact de la frontiera, etc.).

In functie de evolutia infractionalitatii transfrontaliere si de cerintele impuse de statutul de tara membra a Uniunii Europene, respectiv semnatara a Acordului Schengen, in viitor, Politia de Frontiera Romana va actiona pentru modificarea structurii sale organizatorice, astfel incat eficienta activitatilor sale sa se mentina la un nivel maxim.

Structura Politiei de Frontiera permite coordonarea unitara a activitatilor specifice derulate, asigurarea unui inalt nivel de supraveghere si control la frontiera terestra, maritima si fluviala, combaterea migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere in zona de responsabilitate, precum si respectarea regimului juridic al frontierei de stat.

In prezent, conform prevederilor O.U.G. nr. 104/2001, actualizata, Politia de Frontiera Romana are urmatoarea structura organizatorica:

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

Este unitatea centrala a Politiei de Frontiera Romane, cu personalitate juridica si competenta teritoriala pentru intreaga zona de responsabilitate a Politiei de Frontiera, care exercita conducerea si raspunde de intreaga activitate a politiei de frontiera, desfasoara activitati de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migratiei ilegale si criminalitatii transfrontaliere comise in zona de competenta teritoriala a Politiei de Frontiera, precum si orice alte atributii date in competenta sa prin lege.
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului de interne, care este ajutat de adjuncti.
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are in structura sa organizatorica directii, servicii si birouri.

Inspectorate Teritoriale ale Politiei de Frontiera si Garda de Coasta (subordonate Inspectoratului General al Politiei de Frontiera);

Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera si Garda de Coasta sunt unitati distincte in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu o competenta teritoriala determinata.
Sunt organizate, in plan intern, pe servicii, birouri si compartimente, specializate pe domenii de activitate.
Ca structuri de executie, in cadrul inspectoratelor si Garzii de Coasta, functioneaza servicii teritoriale, sectoare si grupuri de nave, care au competenta teritoriala limitata.

Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera si Garda de Coasta au personalitate juridica si calitate de ordonator tertiar de credite, rolul lor fiind de:

  • coordonare, control si raspundere pentru intreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat in scopul prevenirii si combaterii migratiei ilegale, a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere, respectarii regimului juridic al frontierei de stat;
  • implementarea unitara a Conceptiei Politiei de Frontiera Romane cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, a prevederilor Instructiunilor de aplicare a Regulamentului C.E. nr. 562 / 2006 si a celorlalte acte normative incidente nationale si europene;
  • dispunerea eficienta a fortelor, echipamentelor si mijloacelor de mobilitate detinute, in functie de situatia operativa existenta de la nivelul unei frontiere si analizele de risc;
  • cooperarea eficienta cu institutia similara din statul vecin, in baza documentelor bilaterale de colaborare incheiate;
  • gestionarea, din punct de vedere al resurselor umane, logistic si financiar, a activitatii structurii.

Servicii Teritoriale ale Politiei de Frontiera (subordonate Inspectoratelor Teritoriale ale Politiei de Frontiera si Garzii de Coasta);

Serviciile Teritoriale al Politiei de Frontiera, subordonate Inspectoratelor Teritoriale si Garzii de Coasta, vor functiona in judetele de frontiera, principalele atributii fiind:

  • organizarea si desfasurarea de actiuni - independent sau impreuna cu organele de cooperare de pe raza judetului - in scopul prevenirii si combaterii migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere (implementarea Filtrului IV al S.I.S.F);
  • desfasurarea de actiuni informativ-operative, de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave, circumscrise migratiei ilegale si criminalitatii organizate transfrontaliere;
  • la solicitarea sectoarelor de pe raza judetului, desfasurarea de actiuni de sprijin pe linia supravegherii si controlului trecerii frontierei, in scopul prevenirii incalcarii legislatiei specifice.

Sectoare ale Politiei de Frontiera (subordonate Inspectoratelor Teritoriale P.F.);

Sunt structuri de executie din cadrul Inspectoratelor Teritoriale P.F. si Garzii de Coasta, cu competenta limitata si organizate pe compartimente si ture, conform specificului activitatilor.

Grupuri de Nave ale Politiei de Frontiera (subordonate Inspectoratelor Teritoriale P.F.);

Sunt structuri de executie din cadrul Garzii de Coasta, cu competenta limitata si organizate pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitatilor.

Puncte ale Politiei de Frontiera (subordonate Sectoarelor P.F. si Grupurilor de Nave);

Functioneaza in baza prevederilor acordurilor bilaterale dintre Romania si statele vecine, respectiv a legislatiei nationale in vigoare, fiind, atat in subordinea Sectoarelor P.F. si Grupurilor de Nave de pe raza teritoriala in care se afla, cat si in subordinea directa a I.G.P.F. (in judetele din interiorul tarii).

Institutii de invatamant pentru pregatirea si specializarea personalului;

Asigura pregatirea initiala si continua a personalului Politiei de Frontiera, contribuind esential la cresterea nivelului de formare profesionala, pe baza unui sistem performant, care corespunde cerintelor de securitate a frontierei Romaniei si practicilor europene in domeniu.

alte unitati.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe