Legislație

Ordonanța de urgență nr. 25 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei

Ordonanța de urgență nr. 25 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei ...

mai departe
Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018

Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF. ...

mai departe
Ordinul nr. 1124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

Ordinul nr. 1124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF. ...

mai departe
Decizia (UE) 2024/210 a Consiliului UE din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România

Decizia (UE) 2024/210 a Consiliului UE din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România

Decizia (UE) 2024/210 a Consiliului UE din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România ...

mai departe
Modelul comun de analiză integrată a riscului

Modelul comun de analiză integrată a riscului

Modelul comun de analiză integrată a riscului ...

mai departe
Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României 2023-2027

Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României 2023-2027

Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României 2023 - 2027 ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 104/2001

Ordonanţa de Urgenţă nr. 104/2001

Ordonanţă de Urgenţă nr. 104 din 27 Iunie 2001 privind organizarea și funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române ...

mai departe
Hotărârea nr. 123

Hotărârea nr. 123

Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ...

mai departe
Legea nr. 360/2002

Legea nr. 360/2002

Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul poliţistului ...

mai departe
Hotărârea nr. 94

Hotărârea nr. 94

Hotărârea nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate ...

mai departe
Legea nr. 248/2005

Legea nr. 248/2005

Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate ...

mai departe
Legea nr. 284/2018

Legea nr. 284/2018

Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale ...

mai departe
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ...

mai departe
REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ...

mai departe
Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României ...

mai departe
Codul Penal

Codul Penal

Titlul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat ...

mai departe
Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 102

Ordonanţa de Urgenţă nr. 102

Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene ...

mai departe
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și al Consiliului

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și al Consiliului

DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (C ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 194

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România ...

mai departe
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor el ...

mai departe
Hotărârea nr. 445

Hotărârea nr. 445

Hotărârea nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României ...

mai departe
Ordonanţa nr. 27

Ordonanţa nr. 27

Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ...

mai departe

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe