Legislație

Legea nr. 284 din 2018

Legea nr. 284 din 2018

Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale ...

mai departe
REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

REGULAMENTUL (UE) 2017/458 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ...

mai departe
Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezidă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public ...

mai departe
Codul Penal

Codul Penal

Titlul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat ...

mai departe
Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ...

mai departe
Hotărârea nr. 94

Hotărârea nr. 94

Hotărârea nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate ...

mai departe
Legea nr. 248

Legea nr. 248

Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 102

Ordonanţa de Urgenţă nr. 102

Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene ...

mai departe
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și al Consiliului

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și al Consiliului

DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (C ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 194

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România ...

mai departe
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor el ...

mai departe
Legea nr. 360

Legea nr. 360

Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul poliţistului ...

mai departe
Hotărârea nr. 445

Hotărârea nr. 445

Hotărârea nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României ...

mai departe
Hotărârea nr. 123

Hotărârea nr. 123

Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ...

mai departe
Ordonanţa nr. 27

Ordonanţa nr. 27

Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ...

mai departe
Legea nr. 677

Legea nr. 677

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ...

mai departe
Legea nr. 544

Legea nr. 544

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ...

mai departe
Ordonanţa de Urgenţă nr. 105

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României ...

mai departe
Ordonanţă de Urgenţă nr. 104

Ordonanţă de Urgenţă nr. 104

Ordonanţă de Urgenţă nr. 104 din 27 Iunie 2001 privind organizarea și funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române ...

mai departe
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ...

mai departe
Conventia de Implementare a Acordului Schengen

Conventia de Implementare a Acordului Schengen

Convenția de aplicare a acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990 ...

mai departe

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe