Formular de avizare a activităților de pescuit sportiv în zona de frontieră pentru persoane fizice

Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Prin autorități competente (menționate în cadrul art. nr. 40 din O.U.G. nr. 105 / 2001 privind frontiera de stat a României) se înțelege Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), instituții publice de interes național, cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură. Totodată, vă informăm că asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite sunt asimilate categoriei autoritate competentă, deoarece această calitate le este delegată de către A.N.P.A. pe o perioadă determinată de timp (10 ani), în baza contractelor de exploatare a resurselor acvatice vii în scop recreativ încheiate între părţi, și a legislației specifice din domeniu.

Documentele necesare obținerii avizului pentru pescuit recreativ în apele de frontieră sunt următoarele:

 1. o copie a cărții de identitate a solicitantului;
 2. o copie a permisului de pescuit recreativ emis și eliberat de către A.N.P.A. pentru anul în curs (pentru fluviul Dunărea şi brațele sale, Marea Neagră şi zonele neconcesionate de asociațiile de pescari);
 3. o copie a permisului de pescuit eliberat de către o asociație de pescuit în scop recreativ, o copie a carnetului de membru și alte documente justificative solicitate de autoritate (pentru zonele de pescuit contractate de asociații) sau permisul de pescuit eliberat de către A.R.B.D.D. - pentru Delta Dunării;
 4. cererea de emitere a avizului (tipizatul modelului de cerere se află postat pe site – ul de internet al fiecărui Inspectorat Teritorial / Garda de Coastă / Serviciu Teritorial la capitolul AVIZE).

Documentele necesare eliberării avizului pot fi depuse personal la sediul Serviciului Teritorial / Gărzii de Coastă (pe raza județului căruia solicitați avizul), pot fi transmise prin fax / e-mail sau pot fi atașate formularului tipizat de mai jos.

Legislaţie specifică

 • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDINUL M.A.D.R. nr. 60 / 2017 privind accesul la resursele vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decizia Președintelui A.N.P.A. cu nr. 454 /12.2018 privind reglementarea activității de pescuit recreativ şi a documentelor necesare până emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 şi apariția TAC (reglementarea efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019);
 • ORDINUL nr. 54 din 15 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019;
 • HOTĂRÂREA nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulația navelor şi ambarcațiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
 • ORDINUL nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
 • LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Mai multe detalii despre obținerea avizului de pescuit sportiv în apele de frontieră gășiți accesând linkul https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-cum-se-obtine-avizul-de-pescuit-recreativ-in-apele-de-frontiera-16289.html

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.

Puteți trimite cererea și documentele necesare avizării prin intermediul formularului următor:

 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu informează cetăţenii care desfășoară activități de pescuit recreativ-sportiv în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu (județele Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj) şi cărora deja le-au fost eliberate avize de către structurile Poliției de Frontieră, până la data de 08.05.2019, în baza permiselor de pescuit emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în anul 2018, că acestea sunt valabile până la data de 31.12.2019.

SubsemnatulDomiciliat înAnexez copii după*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv cele de upload. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe