Formular de avizare a activităților de pescuit recreativ / sportiv în zona de frontieră pentru persoane fizice

Actualizat la data de 28.06.2019

Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Prin autorități competente (menționate în cadrul art. nr. 40 din O.U.G. nr. 105 / 2001 privind frontiera de stat a României) se înțelege Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), instituții publice de interes național, cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură. Totodată, vă informăm că asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite sunt asimilate categoriei autoritate competentă, deoarece această calitate le este delegată de către A.N.P.A. pe o perioadă determinată de timp (10 ani), în baza contractelor de exploatare a resurselor acvatice vii în scop recreativ încheiate între părţi, și a legislației specifice din domeniu.

Astfel, se elimină condiția de a face dovada deținerii permisului de pescuit eliberat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - ANPA.

                Documentele necesare în scopul obținerii avizului Poliției de Frontieră pentru desfășurarea activităților de pescuit recreativ în apele de frontieră sunt:     

  • o cerere de eliberare (Descărcare model cerere)
  • o copie a actului de identitate a solicitantului, pentru persoanele fizice, respectiv o listă cu membrii cotizanți pentru asociațiile de pescari sportivi pentru care se solicita acest lucru, fiind eliberat un singur aviz pentru tot personalul specificat în listă.

 

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

 Legislaţie specifică

  • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
  • ORDINUL M.A.D.R. nr. 60 / 2017 privind accesul la resursele vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
  • Decizia Președintelui A.N.P.A. cu nr. 454 /12.2018 privind reglementarea activității de pescuit recreativ şi a documentelor necesare până emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 şi apariția TAC (reglementarea efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019);
  • ORDINUL nr. 54 din 15 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019;
  • HOTĂRÂREA nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulația navelor şi ambarcațiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
  • ORDINUL nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
  • LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu informează cetăţenii care desfășoară activități de pescuit recreativ-sportiv în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu (județele Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj) şi cărora deja le-au fost eliberate avize de către structurile Poliției de Frontieră, până la data de 08.05.2019, în baza permiselor de pescuit emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în anul 2018, că acestea sunt valabile până la data de 31.12.2019.

Din cauza numărului foarte mare al cererilor transmise electronic în prima jumătate a lunii iunie 2019 pentru eliberarea avizului de pescuit recreativ / sportiv în apele de frontieră către Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră: Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași, aflate în subordinea I.T.P.F. Giurgiu, sistemul informatic a fost suprasolicitat și nu a reușit preluarea și prelucrarea tuturor solicitărilor. Din această cauză nu au fost validate electronic o parte dintre cereri și în consecință nu s-a putut emite avizul pentru pescuit recreativ / sportiv.

Persoanele care au depus cerere prin sistemele informatice și nu au primit răspuns sau aviz de activitate sunt rugate să retransmită solicitarea electronic, urmând ca aceasta să fie validată și analizată în vederea emiterii avizului sau comunicării unui răspuns, conform prevederilor legale și procedurale.

SubsemnatulDomiciliat înAnexez copii după*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv cele de upload. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe