Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate

 • anunturi de intentie pentru organizarea procedurii de achizitie publica;
 • anunturi / invitatii de participare pentru achizitii publice;
 • anunturi de atribuire pentru achizitii publice;
 • planul multianual de investitii;
 • inventarierea anuala a imobilelor aflate in administrarea P.F.R.;
 • liste de casare a mijloacelor fixe;
 • tematicile si bibliografiile necesare pentru participarea la concursurile organizate de Politia de Frontiera Romana in vederea scoaterii posturilor vacante la concurs;
 • anunturi privind scoaterea posturilor vacante la concurs;
 • conditiile impuse, conform legislatiei in vigoare, de participare la concurs;
 • conditiile de recrutare a candidatilor in vederea participarii la concursurile de admitere in institutiile de formare a personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • puncte de vedere privind propuneri de modificare a unor acte normative;
 • analize, rapoarte, studii privind activitatea financiar-contabila;
 • raspunsuri la petitii, memorii si alte solicitari pe domeniul de activitate specific;
 • raspunsuri la solicitarile formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • situatii statistice cu privire la rezultatele activitatii desfasurate de structurile Politiei de Frontiera Romane;
 • documente strategice ale institutiei, elaborate la nivelul compartimentului Analiza, Statistica si Evaluare;
 • buletine informative, stiri si comunicate de presa privind activitatea institutiei;
 • materiale documentare de presa privind evolutia infractionalitatii transfrontaliere;
 • materiale de informare pentru realizarea unor campanii de presa, etc.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe