Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca

Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca este structura teritorială a Poliţiei de Frontieră Române, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care are ca obiectiv specific supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat, a paşapoartelor şi străinilor, respectării ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.

Date de contact:

 • Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr.149-151,
 • telefon: 0264.307.530, telefon/fax: 0264.416.763;
 • e-mail: aero.cluj@mai.gov.ro.

Principalele atribuţii:

 • execută controlul trecerii frontierei de stat a României, previne și combate migraţia ilegală și criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
 • apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii;
 • realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat;
 • asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin P.P.F.;
 • asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive;
 • asigură aplicarea prevederilor, tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei încheiate de România cu alte state;
 • organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite prin competenţă;
 • desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea conform legii;
 • culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice din zona de competenţă, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state pe baza înţelegerilor la care România este parte;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii, în zona de competenţă;
 • coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale agenţilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în P.P.F. Aeroport Cluj-Napoca, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din S.P.F. Aeroport Cluj-Napoca;
 • introduce date şi exploatează datele introduse în sistemul de informare naţional privind circulaţia persoanelor şi a bunurilor peste frontieră, în scopurile şi condiţiile prevăzute de lege;
 • participă, împreună cu alte formaţiuni ale M.A.I, în cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
 • execută controlul de frontieră la Aerodromul militar Cîmpia Turzii (baza 71 transport aerian), conform HG 781/2005;
 • exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Organizare:

Conducere:

 • Şef Sector Poliţie de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca: Comisar-șef de poliție Liviu Done, tel.: 0264.307.566.
 • Şef Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca: Împuternicit, subcomisar-șef de poliție Lucian Boșca, tel./fax: 0264.416.763.

Programul de audiențe:

 • Şef Sector Poliţie de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca: Comisar-șef de poliție Liviu Done
  • Joi: 12.00-14.00.
 • Şef Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca:  Împuternicit, subcomisar-șef de poliție Lucian Boșca
  • Miercuri: 12.00-14.00.

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe