Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport George Enescu - Bacău

Punctul Poliției de Frontieră Aeroport Bacău este structura teritorială a Poliției de Frontieră Române, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care are ca obiectiv specific supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale, a faptelor specifice criminalității transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat, a pașapoartelor și străinilor, respectării ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii. 

Datele de contact:

 • Strada Aeroportului nr. 1, Municipiul Bacău, Județul Bacău.
 • Telefon/ fax: 0234-572 579.
 • E-mail: aero.bacau@igpf.ro.

Organizarea:

 • Conducere P.P.F.,
 • Ture serviciu,
 • Compartiment Secretariat.

Principalele atribuții:

 • execută controlul trecerii frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
 • apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii;
 • realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat;
 • asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin P.T.F.;
 • asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive;
 • asigură aplicarea prevederilor, tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei încheiate de România cu alte state;
 • organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite prin competenţă;
 • desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea conform legii;
 • culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice din zona de competenţă, pe bază de protocol, cu organisme similare din alte state pe baza înţelegerilor la care România este parte;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii, în zona de competenţă;
 • coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale agenţilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în P.P.F. Aeroport Bacău, în legătură cu trecerea frontierei de stat, urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din P.P.F.;
 • introduce date şi exploatează datele introduse în sistemul de informare naţional privind circulaţia persoanelor şi a bunurilor peste frontieră, în scopurile şi condiţiile prevăzute de lege;
 • participă, împreună cu alte formaţiuni ale M.A.I, în cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
 • execută controlul de frontieră în zona militară a Aeroportului Bacău, conform H.G. nr. 781/2005;
 • exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Conducere:

 • comisar șef de poliție Aurel-Mihail Topciu, telefon: 0234. 572.579.

Program de audiențe

 • Luni- Vineri: 10.00-14.00.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe