Proiect  „Îmbunătăţirea sistemului național de azil şi migraţie”

În data de 31.01.2019 a fost semnat Contractul de Finanţare nerambursabilă nr. 2 între Operatorul de Program (MAI) și Promotorul de Proiect (IGI) pentru proiectul „Îmbunătăţirea sistemului național de azil şi migraţie”, finanţat prin Programul Afaceri Interne din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, ce se va implementa în perioada februarie 2019 - ianuarie 2024, cu un buget total de 5.000.000 EURO. Partenerii naționali din cadrul proiectului sunt I.G.P.F., S.R.I. și Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”.

Obiectivul general al proiectului este “îmbunătățirea sistemului de azil și migrație din România în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru solicitanții de azil care aparțin categoriilor de persoane vulnerabile, îmbunătățirea condițiilor de recepție și modul de lucru, asigurarea capacității necesare pentru managementul situațiilor de criză”. Obiectivul specific este “creșterea capacității instituționale și operaționale a autorităților române care au competențe în gestionarea  domeniului azilului și migrației” 

Ulterior semnării Contractului de Finanțare, între I.G.I. și I.G.P.F. a fost semnat în data de 02.04.2019 Acordul de Parteneriat, prin care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră are calitatea de partener naţional în cadrul proiectului, cu un buget în valoare de 6.858.402 lei (1.470.813 euro).

Conform planului de desfășurare al activităților, proiectul este structurat pe 4 componente:

1.Managementul de proiect - lider de pachet I.G.I.;

2. Întărirea capacităţii de reacţie a autorităţilor române în situaţia unui aflux masiv de migranţi (lider de pachet I.G.P.F.), cu activităţile:

2.1.1. Achiziţia echipamentelor şi bunurilor necesare amenajării a 2 centre integrate, cu o capacitate de 1000 de migranți (conform prevederilor O.U.G. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți);

2.1.2. Simularea a 2 exerciţii practice, ca instrumente de coordonare și pregătire a autorităților române competente în cazul unui aflux masiv de migranţi (1 exerciţiu la frontiera terestră cu Serbia, 1 exerciţiu la frontiera maritimă cu Garda de Coastă);

2.2. Pregătire operativă a structurilor implicare în derularea celor două exerciţii tactice (I.G.P.F.; I.G.I., I.G.P.R.);

3. Îmbunătăţirea capacităţilor de recepţie pentru solicitanţii de azil şi optimizarea infrastructurii IT aferente (lider de pachet şi beneficiar direct - I.G.I.)

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe de pregătire specifică managementului migraţiei (Lider de componentă I.G.I. împreună cu responsabilii desemnaţi de la nivelul fiecărei structuri partenere).

Din punct de vedere al dotării centrelor integrate, până în prezent au fost achiziționate două autospeciale transport echipamente centre în valoare de 1.009.408 lei, urmând ca în perioada următoare (30 aprilie 2021) să fie livrate două autospeciale pentru control documentelor în valoare de 980.560 lei. În ceea ce privește activitatea de pregătire, I.G.P.F. a participat în luna noiembrie 2019 la o vizită de studiu în domeniul managementului crizei, în Norvegia - Oslo, în luna decembrie 2019 la o vizită de studiu în domeniul managementului migrației, în Norvegia - Oslo și de asemenea, I.G.P.F.  a participat cu reprezentanți atât de la nivel central, cât și teritorial la sesiuni de pregătire a personalului în domeniul migrației și azilului la Iași și Oradea.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe