Școala Oradea din tradiție spre viitor

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea este o instituţie de învăţământ postliceal. Ea se subordonează nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române şi este coordonată pe linie de învăţământ de către Direcţia Generală Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne.

Principala sarcină a şcolii este formarea iniţială de agenţi operativi de poliţie de frontieră. Pentru aceasta se desfăşoară cursuri de zi cu durata de 2 ani, absolvenţii obţinând calificarea de „agent de poliţie de frontieră nivel 3 avansat”.

Procesul de învăţământ este organizat în sistem modular, structurat pe unităţi de competenţă şi centrat pe formare de competenţe profesionale.

De asemenea, şcoala are ca sarcină şi pregătirea continuă a personalului poliţiei de frontieră (cursuri de specializare/perfecţionare: acquis Schengen, limbi străine, informatică, baze de date, combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, azil, controlul frontierelor etc.), perfecţionarea pregătirii în domeniile: Schengen, legislaţie UE pentru jandarmi, poliţie, alte categorii de funcţionari din MAI, pregătirea iniţială pentru lucrătorii Poliţiei Locale conform Legii nr. 155/2010 art.18, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire iniţiate sub egida Agenţiei FRONTEX.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră  „AVRAM IANCU” - Oradea are o capacitate de 200 de locuri pentru elevi, (formare iniţială) în camere cu 2-4 paturi. Pentru Cursuri de specializare/perfecţionare: 4 cursuri concomitente a câte 15-20 cursanţi, totalizând 1000 - 1200 participanţi anual, cazare pentru cursanţi (camere cu 2-3 paturi).

La dispoziţia elevilor stau 14 săli de clasă, două laboratoare de informatică, un laborator de criminalistică, un cabinet de specialitate, un laborator de limbi străine, două săli multifuncţionale, două săli de sport, o zonă de situaţii (simulări tactice practic - aplicative), o sală informare - documentare şi acces Internet, o bibliotecă beletristică şi o bibliotecă documentare de specialitate.

Şcoala a beneficiat de programul „Reparaţia şi Modernizarea centrelor de pregătire din Poliţia de Frontieră PHARE 2004”, cu finanţare din fonduri PHARE, finalizat în anul 2008, valoarea acestor investiţii fiind de: 2.350.000 de euro – Reparare şi reabilitarea şcolii şi 355.000 de euro – dotare cu articole de mobilier. Conform legislaţiei europene, în prezent, şcoala se află în perioada de monitorizare a investiţiei de către instituţiile europene, urmărindu-se menţinerea atât a obiectului de activitate şi utilizare a spaţiilor, cât şi a dotărilor conform specificaţiilor stabilite prin proiect.

Corpul profesoral este compus în prezent din 21 de ofiţeri cu experienţă profesională dobândită în structurile operative. Şcoala a atras persoane cu experienţă/vechime în activitate, specialişti în educaţie şi în diferite domenii operative. Personalul cu atribuţii în formare a urmat diferite forme de pregătire în domeniul educaţional (Modulul de Psihopedagogie, Masterat în Management Educaţional, Şcoală Doctorală).

Continuarea reportajului o puteți citi în Revista Frontiera, ediția ianuarie/februarie 2016

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe