Realitatea virtuală - VR - un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră

 

Realitatea virtuală , expresie provenită din engleză de la Virtual Reality sau VR, se referă la ambianţe artificiale create pe calculator care oferă o simulare a realităţii atât de reuşită, încât utilizatorul poate căpăta impresia de prezenţă fizică aproape reală, atât în anumite locuri reale, cât şi în locuri imaginare.

În anul 2017, Unitatea de Pregătire a Agenţiei FRONTEX a organizat două experienţe de realitate virtuală, permiţând participanţilor să experimenteze personal tehnologiile Virtual Reality, să asculte povestirile utilizatorilor, să împărtăşească impresii şi să-şi transfere experienţele în noi idei de formare, analizând evoluţiile tehnologice actuale ale realităţii virtuale aplicabile procesului de pregătire pentru supravegherea frontierelor.

În octombrie 2017, în cadrul Conferinţei Anuale de Pregătire, Unitatea de Pregătire a dezvoltat o aplicaţie de instruire „OPV360 Training”, prin utilizarea realităţii virtuale pentru a demonstra utilitatea şi eficacitatea în formare, dar şi pentru a încuraja implementarea noilor tehnologii în formare. În urma discuţiilor şi a activităţilor, au rezultat numeroase idei pentru realizarea Proiectului pentru Căutare şi Salvare pe Mare.

Primele imagini oferite cursanţilor au fost realizate la bordul Navei Amiral a Poliţiei de Frontieră Române OPV MAI 0201 „Ştefan cel Mare”, oferind cursanţilor posibilitatea unei experienţe deosebite. Graniţele dintre cursant şi pregătirea online au fost depăşite prin lipsa navigării cu mouse-ul sau a vizualizării ecranului, totul fiind urmărit ca şi în realitate cu ajutorilor ochelarilor speciali. Astfel, cursantul a participat la un instructaj privind lansarea şi recuperarea RIB-ului (ambarcaţiunii de mici dimensiuni aflate la bordul OPV), precum şi operarea macaralei.

Cursul, structurat pe trei tematici, a inclus şi imagini din comanda navei, aici fiind explicate atribuţiile personalului din fiecare post existent. De asemenea, cursanţii au putut asista la operaţiunile de la bordul navei în cazul îmbarcării persoanelor salvate în larg.

În martie 2018, Unitatea de Pregătire a iniţiat dezvoltarea acestui proiect pentru a răspunde priorităţilor actuale ale nevoilor de formare, pentru a îmbunătăţi formarea pentru SAR prin cursuri de formare extinse şi flexibile, pentru a extinde aplicabilitatea noilor tehnologii educaţionale, precum şi pentru îmbunătăţirea competenţelor privind frontierele şi garda de coastă. Proiectul ia în considerare priorităţile Unităţii de Pregătire prin dezvoltarea unui curs de formare în conformitate cu politicile şi procesele de asigurare a calităţii FRONTEX şi prin alinierea la Cadrul Sectorial al Calificărilor, standardele UE pentru educaţia profesională şi integrarea drepturilor fundamentale, în conformitate cu Programul Anual de Lucru al Agenţiei FRONTEX.

Rolul FRONTEX în operaţiunile SAR este stipulat în Regulamentul său 2016/1624, FRONTEX fiind obligat să acorde asistenţă tehnică şi operaţională statelor membre şi ţărilor din afara UE în sprijinul operaţiunilor SAR care pot apărea în timpul operaţiunilor de supraveghere a frontierei pe mare. După cum se stipulează în articolul 36, Agenţia oferă poliţiştilor de frontieră şi altor membri relevanţi care sunt membri ai echipelor europene de frontieră şi ai gărzii de coastă, o pregătire avansată, relevantă pentru sarcinile şi competenţele lor. În plus, Agenţia trebuie să se asigure că toţi poliţiştii de frontieră şi alţi membri ai personalului relevant din statele membre care participă la echipele europene de frontieră şi de pază, precum şi personalul Agenţiei, au beneficiat de formare de pregătire despre legislaţia Uniunii Europene şi a dreptului internaţional, înainte de participarea la activităţile operaţionale.

Elaborarea unui curs/program de căutare şi salvare maritimă nu numai că este în concordanţă cu obiectivele unităţii de formare, ci urmăreşte realizarea acesteia prin dezvoltarea şi implementarea unui produs de învăţare flexibil, de calitate, pentru personalul prezent în cadrul operaţiunilor FRONTEX, precum şi dezvoltarea profesională pentru toţi agenţii de frontieră şi de coastă şi prin maximizarea utilizării eficiente a resurselor unităţilor de pregătire. Prin acest curs se doreşte dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini intelectuale legate de cele mai bune practici şi a procedurilor comune şi a implementării unui simulator augmentat pentru a facilita procesul de analiză şi de luare a deciziilor în timpul operaţiunilor de căutare şi salvare maritimă.

În cadrul acestui proiect, în luna mai 2018, Unitatea de Pregătire FRONTEX a început dezvoltarea cursului de realitate virtuală pentru membrii echipei de căutare şi salvare maritimă

În timpul desfăşurării cursului au fost implicate 11 instituţii cu atribuţii în operaţiunile de căutare şi salvare maritimă şi instruire: Poliţia de Frontieră Română, Poliţia de Frontiera Estoniană, Vama Franceză, Garda de Coastă Italiană, Garda de Coastă Olandeză, Marina Portugheză, Poliţia Suedeză, Poliţia de Frontieră Poloneză, Academia Estoniană de Ştiinţe ale Securităţii, Organizaţia Maritimă Internaţională şi sprijinul diviziilor operaţionale FRONTEX (Sectorul de frontieră maritimă).

Cursul va fi în întregime on-line, structurat pe sesiuni tematice, care oferă oportunitatea instructorilor naţionali de a integra sesiunile în curriculum prin crearea propriei formări flexibile. Cursul maximizează resursele prin utilizarea aceloraşi resurse de învăţare şi referinţe pe parcursul întregului proces de învăţare şi evaluare, permiţând elevilor să petreacă un număr minim de ore de contact în timpul formării . Organizaţiile de supraveghere a frontierelor vor beneficia nu doar de reducerea timpului efectiv de instruire a ofiţerilor lor, ci şi prin adaptarea formării în funcţie de nevoile lor particulare, alegând doar sesiuni relevante, concentrându-se doar pe dobândirea competenţelor practice pentru îndeplinirea sarcinilor care oferă oportunitatea elevilor să studieze individual în mediul lor propriu şi să reducă timpul de instruire organizat la minim.

Mobilitatea şi versatilitatea structurii sesiunilor tematice, disponibile pentru diferite platforme de la smartphone la VR mobile până la desktop şi VR, oferă şanselor cursanţilor posibilitatea de a-şi personaliza programul de instruire în funcţie de nevoile şi resursele disponibile, făcând programul de antrenament disponibil: auto-învăţare, învăţare îndrumată, formare şi instruire la locul de muncă şi care să permită o dezvoltare profesională eficientă, cu sprijinul structurii online a cursului.

Structura tematică a sesiunilor online oferă posibilitatea de a se adapta nu numai nevoilor elevului într-un anumit mediu, dar oferă acces nelimitat şi posibilităţi de utilizare prin includerea sesiunilor sale în orice alte cursuri mixte sau prin acoperirea parţială a unei învăţări sau evaluare a unui modul/curs extern. În plus, cursul va avea o adaptabilitate extinsă bazată pe nevoile de formare, oferind posibilitatea de a fi îmbogăţită oricând cu resurse şi instrumente valoroase care să acopere diferite medii şi situaţii.

Rolul tehnologiei Virtual Reality este de a sprijini utilitatea şi eficacitatea materialelor de învăţare prin crearea unei experienţe imersive pentru cei care învaţă. Instruirea cu privire la realitatea virtuală este deja utilizată pentru formarea angajaţilor care lucrează în medii cu risc ridicat, cum ar fi militarii şi asistenţa medicală. Învăţătorul se poate apropia cât mai mult posibil de efectuarea unor operaţiuni reale, însă într-un mediu virtual îşi pot permite să facă greşeli. Beneficiile includ costuri mai mici, cheltuieli reduse de resurse pentru companie şi riscuri mai scăzute pentru viaţa umană. Întrucât studenţii nu trebuie să se afle în medii specifice, atâta timp cât au o pereche de ochelari VR şi un smartphone, este posibil să se pregătească poliţişti de frontieră în întreaga Europă, care să reducă şi mai mult costurile de instruire. Pe lângă aceasta, posibilitatea de a face greşeli fără însă de a avea repercusiuni, influenţează percepţia cursantului asupra riscului în lumea reală. Utilizarea realităţii virtuale în formare include următoarele avantaje: simulează situaţii periculoase sau riscante într-un mediu controlat; oferă simulări precise şi realiste; asigură un număr mare de cursanţi în diferite locaţii; abordare extrem de vizibilă care ajută la învăţare; facilitează evaluarea inter pares (evaluare colegială), feedback şi evaluarea continuă; descompune datele complexe în bucăţi uşor de gestionat; vizualizarea unor concepte şi teorii complexe; explorarea scenariilor virtuale ca experienţă în scenariile din lumea reală; interacţiune şi, bineînţeles rentabilitate.

Realitatea virtuală permite profesorilor, lectorilor sau oricui dintr-un cadru educaţional să furnizeze cantităţi mari de informaţii, adesea complexe, într-un mod atractiv vizual. Mulţi studenţi consideră că este mai uşor de învăţat atunci când sunt prezentaţi cu o explicaţie vizuală pe care le găsesc mai uşor de reţinut şi de amintit.

Un alt beneficiu al realităţii virtuale este faptul că poate fi antrenat un număr mare de cursanţi într-un mediu virtual, fără a cheltui sume mari de bani. Formarea poate fi scumpă, mai ales dacă trebuie să transportaţi grupuri de persoane din diferite părţi ale Europei într-o locaţie desemnată, dar cu realitatea virtuală se pot crea modele 3D exacte, care oferă o reprezentare realistă a mediului cu elemente de risc în care oamenii învaţă într-un mediu sigur.

În curs, elevul va fi plasat în interiorul unităţii de căutare şi salvare maritimă, iar informaţiile vor fi introduse de ofiţeri cu experienţă în domeniul frontierei şi al pazei de coastă. Elevul va avea posibilitatea nu numai să vizualizeze mediul real, ci şi să interacţioneze cu el, descoperind echipamentul şi, de asemenea, să interpreteze scenarii. În timpul progresului cursantului, va fi aplicată o abordare serioasă a jocurilor pentru a motiva cursantul, dar şi pentru a oferi feedback şi îndrumare.

În timpul părţii principale a cursului, cursantul va avea rolul de membru al unităţii de căutare şi salvare maritimă, care este responsabilă cu intervenţia la locul evenimentului. Prin realitatea virtuală se prevede introducerea cursantului într-un mediu real, facilitarea procesului de adaptare, trăirea propriilor experienţe, învăţarea pe baza celor mai dificile scenarii şi rezolvarea sarcinilor legate de rolurile lor în unitate (evacuarea din navă, comunicarea, utilizarea echipamentelor de siguranţă personală, lansarea plutelor de salvare, supravieţuirea pe mare, salvarea persoanelor de pe mare, echipamentul de urgenţă etc.).

Pentru anul 2018 se prevede dezvoltarea curriculumului şi a unui prototip privind rolul şi sarcinile centrelor şi unităţilor de coordonare a salvării maritime pentru prezentarea conceptului în cadrul Conferinţei anuale de instruire din octombrie 2018 şi finalizarea mediului până la sfârşitul anului 2019.

Începând cu martie 2019 până la sfârşitul anului 2021, va avea loc a doua acţiune, pentru a dezvolta un simulator augmentat pentru ofiţerii de frontieră şi garda de coastă care participă la operaţiunile comune, prin utilizarea platformei Microsoft Hololens pentru a facilita procesul de analiză şi de a lua decizii în timpul operaţiunilor de căutare şi salvare maritimă.

360° Virtual Tour of Off-shore Patrol Vessel Merikarhu

În luna August 2018, Unitatea de Pregătire FRONTEX a dezvoltat un curs exclusiv utilizând realitatea virtuală dedicat poliţiştilor de frontieră din cadrul statelor membre  care urmează să fie detaşaţi în operaţiunile FRONTEX la bordul OPV Merikarhu.

Merikarhu 360VR este în esenţă un tur virtual în 360 de grade al navei care permite vizualizarea punţilor, compartimentelor şi echipamentul navei. Tehnologia folosită transpune utilizatorul în interiorul navei dând posibilitatea de a naviga în interiorul acesteia indiferent de locul în care acesta se află şi timpul disponibil. Scopul cursului este de a pregăti echipajul multinaţional să navigheze la bordul navei într-un mediu virtual, dar identic cu cel real în care urmează sa-şi desfăşoare activitatea. Cursul are o durată estimată de patru ore, iar utilizatorii, la finalizarea cursului, vor putea identifica părţile componente ale navei şi să se deplaseze între punţile navei urmărind trasee şi scenarii conform atribuţiilor la ce urmează sa le îndeplinească la bordul navei. Cursul în realitate virtuală este disponibil în sistemul de pregătire al Agenţiei FRONTEX în format web şi aplicaţie pentru mobil cu vizualizare simplă sau dublă pentru ochelari.

În luna august, în cadrul Centrului Maritim de Coordonare a Salvarilor Lisabona (MRCC Lisboa) aflat în Baza maritimă portugheză din Almada a avut loc o sesiune de înregistrări video şi în 360 de grade pentru realizarea materialului de pregătire referitor la membrii echipei SAR, rolul şi atribuţiile MRCC.

În cadrul misiunii, un loc aparte l-a avut înregistrarea unei sesiuni ce are ca scop învăţarea folosirii vestei de salvare în timpul misiunilor SAR de către poliţiştii de frontieră. În cadrul exerciţiului, poliţistul de frontieră descoperă într-un mediu controlat în realitatea virtuală, paşii pe care trebuie să-i urmeze în ceea ce priveşte alegerea vestei de salvare, verificarea şi purtarea corectă a vestei, precum şi efectuarea corectă a saltului în apă. Pe parcursul exerciţiului, studentul în cazul în care nu face alegerea corectă, primeşte atât feedback în privinţa acţiunilor sale, cât şi îndrumări pentru corectarea greşelilor. Au participat la activitate experţi din Romania, Estonia, Olanda, Portugalia, Suedia, Italia şi Polonia.

Proiectul este iniţiat de colegul nostru, comisar-şef Iulian Iftode, din cadrul Biroului de Presă al IGPF, detaşat în cadrul Agenţiei FRONTEX, unde este responsabil cu pregătirea în cadrul Unităţii de Pregătire a Agenţiei FRONTEX, responsabil cu implementarea şi dezvoltarea produselor de e-learning şi tehnologiilor educaţionale la nivelul unităţii.

Cursul este disponibil online în platforma de pregătire a Agenţiei FRONTEX aula.FRONTEX.europa.eu/courses.

  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră
  • Realitatea virtuală –VR– un instrument modern pentru pregătirea poliţiştilor de frontieră

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe