Formular de avizare a activităților de pescuit recreativ / sportiv în zona de frontieră pentru persoane fizice

Actualizat la data de 21.01.2022

Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Prin autorități competente (menționate în cadrul art. nr. 40 din O.U.G. nr. 105 / 2001 privind frontiera de stat a României) se înțelege Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), instituții publice de interes național, cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură. 

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul MADR nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificările și completările  ulterioare, atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale se face de către ANPA în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de către ANPA și eliberat de către ANPA pentru fluviul Dunărea cu brațele sale și pentru Marea Neagră sau eliberat de către asociațiile de pescari recreativi legal constituite și recunoscute beneficiare de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, contracte prin intermediul cărora ANPA își deleagă atribuțiile cu privire la administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale către asociațiile de pescari recreativi beneficiare, acestea fiind cele care asigură organizarea, supravegherea și controlul activităților de pescuit recreativ în zonele contractate pe o perioadă determinată de timp (10 ani), pescuitul recreativ pe teritoriul României desfășurându-se  cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind pescuitul recreativ, a perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere a resurselor acvatice vii.

Astfel, se elimină condiția de a face dovada deținerii permisului de pescuit eliberat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - ANPA.

Documentele necesare în scopul obținerii avizului Poliției de Frontieră pentru desfășurarea activităților de pescuit recreativ în apele de frontieră sunt:     

Facem precizarea că cererea de eliberare trebuie descărcată de pe site, completată și semnată (asumarea cererii făcându-se prin semnarea ei), toate câmpurile existente în formular fiind obligatorii.

  • o copie a actului de identitate a solicitantului, pentru persoanele fizice.

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

 Legislaţie specifică

  • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
  • ORDINUL M.A.D.R. nr. 60 / 2017 privind accesul la resursele vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
  • Decizia Președintelui A.N.P.A. cu nr. 454 /12.2018 privind reglementarea activității de pescuit recreativ şi a documentelor necesare până emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 şi apariția TAC (reglementarea efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019);
  • ORDINUL nr. 54 din 15 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019;
  • HOTĂRÂREA nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulația navelor şi ambarcațiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
  • ORDINUL nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
  • LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Persoanele care au depus cerere prin sistemele informatice și nu au primit răspuns sau aviz de activitate sunt rugate să retransmită solicitarea electronic, urmând ca aceasta să fie validată și analizată în vederea emiterii avizului sau comunicării unui răspuns, conform prevederilor legale și procedurale.

Verificarea CAPTHCA a eșuat. Vă rugăm să reîncercați!SubsemnatulDomiciliat înAnexez copii după*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv cele de upload. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe