Poliţia de Frontieră a achiziţionat aparate tip body camera pentru a fi utilizate în misiunile de supraveghere şi control la frontieră

Poliţia de Frontieră Română a achiziţionat 3.295 de aparate tip body camera, model Motorola VB40, utilizate în cadrul activităților supraveghere şi control a frontierei de stat. Echipamentele sunt destinate documentării activității operative, sancționării oricărei încălcări a regimului juridic a frontierei de stat, dar şi pentru a descuraja faptele de ultraj la adresa poliţiştilor de frontieră, respectiv de protecţie a persoanelor care fac obiectul verificărilor şi cercetărilor.

Proiectul Înregistrator audio-video portabil de tip Body Worn Cameraeste finanţat din fonduri de la bugetul de stat, are o valoarea totală de 4.447.195,60 fără TVA, iar procedura de achiziţie a fost licitația publică deschisă, cu publicare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, platforma națională care asigură transparența procedurilor de achiziții efectuate de către autoritățile publice. Obiectivul principal pentru achiziționarea unor astfel de echipamente a fost reprezentat de îmbunătățirea calității serviciului prestat de Poliția de Frontieră Română în folosul comunităţii, asigurarea transparenţei în interacţiunea dintre poliţistul de frontieră şi participantul la traficul transfrontalier, echipamentele putând fi utilizate în regim 24/7.

În urma analizei efectuată de către structurile operative și logistice de la nivelul Poliției de Frontieră a rezultat necesitatea completării dotării actuale a structurilor operative teritoriale cu echipamente portabile care vor sprijini activitatea polițiștilor de frontieră prin înregistrarea audio-video a modului de derulare al misiunilor specifice ale acestora în desfășurarea activității de supraveghere și control a trecerii frontierei de stat.

Oportunitatea achiziției acestor echipamente pentru Poliţia de Frontieră Română derivă din necesitatea de a documenta activitățile operative, de a sancționa orice încălcare a regimului juridic a frontierei de stat, dar și ca un mijloc de protecţie a poliţiştilor de frontieră împotriva faptelor de ultraj sau de protecţie a persoanelor care fac obiectul verificărilor şi cercetărilor.

Camerele portabile vor fi distribuite către toate structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, urmând a fi folosite atât de către poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea la controlul de frontieră în punctele de trecere aeroportuare, rutiere, feroviare şi portuare, cât şi de către cei care sunt planificaţi la supravegherea frontierei de stat. 

Specificaţii tehnice şi capabilităţile aparaturii de observare:

Camerele Motorola VB400 se poartă pe corp, sunt ușoare, robuste și au până la 12 ore de autonomie. Cu un obiectiv grandangular HD 1080p complet, camerele surprind cu exactitate punctul de vedere al purtătorului pentru a oferi transparență.

Eficienţa sporită a măsurilor de securizare a frontierei este posibilă printr-un substanţial suport logistic, în continuă dezvoltare şi modernizare, atât cu fonduri comunitare cât şi cu cele disponibile de la bugetul de stat.

Poliţia de Frontieră Române foloseşte toate resursele disponibile într-un mod coordonat şi unitar, în vederea achiziționării de echipamente necesare desfășurării activităților specifice, creşterea gradului de dotare şi a capacităţii operaţionale pentru îndeplinirea atribuțiilor legale în condiţii cât mai bune.

  • Poliţia de Frontieră a achiziţionat bodycam-uri petru a fi utilizate în misiunile de supraveghere şi control la frontieră
  • Poliţia de Frontieră a achiziţionat bodycam-uri petru a fi utilizate în misiunile de supraveghere şi control la frontieră

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe