Campanie de conștientizare privind sistemele europene de informații SIS, EES și ETIAS

La nivelul Uniunii Europene se află în curs de implementare cadrul legislativ privind noua arhitectură a sistemelor de informații pentru securitate și frontieră, cu impact asupra activității Poliției de Frontieră Române.

Sistemul de Informații Schengen (SIS) este un instrument de cooperare pentru autoritățile de frontieră, de imigrări, polițienești, vamale și judiciare din UE și din țările asociate spațiului Schengen, având ca obiect introducerea și consultarea semnalărilor privind persoane și obiecte într-o bază de date comună, precum și efectuarea schimbului de informații în materie de securitate și de gestionare a frontierelor prin intermediul acestora.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SIS puteți afla accesând link-ul https://www.mai.gov.ro/pliante-si-afise-privind-sis-destinate-publicului.

Sistemul de intrare-ieșire (EES) este un sistem informatic pentru înregistrarea electronică a datelor de intrare şi ieşire, precum și de refuz al intrării, privind resortisanții țărilor terțe care se deplasează în Uniunea Europeană pentru șederi pe termen scurt, în vederea securizării, protejării și eficientizării gestionării acestora, precum şi pentru creşterea securităţii cetăţenilor.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în EES puteți afla accesând link-ul https://www.mai.gov.ro/pliante-si-afise-privind-ees-destinate-publicului.

Date suplimentare referitoare la EES pot fi obținute de pe site-ul web al Comisiei Europene - https://travel-europe.europa.eu/ees_en.

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) este un sistem de autorizare a călătoriilor pentru resortisanții țărilor terțe exceptați de la obligația de a deține viză care permite să se evalueze dacă prezența acestora pe teritoriul statelor membre ale UE constituie un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat.

Călătorii trebuie să aplice pentru obţinerea autorizaţiei înainte de efectuarea călătoriei în UE şi să fie în posesia acesteia atunci când se prezintă la controlul de frontieră. Sistemul va pune la dispoziţie, în format online, un formular de cerere pe care solicitantul îl va completa cu informații referitoare la identitatea sa, documentul de călătorie, rezidenţa, precum şi cu răspunsuri la o serie de întrebări generale. Pentru a finaliza cererea, solicitanții au obligația de a plăti o taxă în valoare de 7 euro.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin (2) din Regulamentul 1240/2018, solicitanții cu vârsta sub 18 ani sau peste 70 de ani în momentul depunerii cererii sunt scutiți de plata taxei aferente autorizației de călătorie.

Se estimează că, în majoritatea cazurilor, autorizaţia va fi eliberată în decurs de câteva minute în urma unui proces de prelucrare automată de către sistemul central ETIAS . În situația în care procesul automat de prelucrare a cererilor semnalează un răspuns pozitiv ca urmare a interogării bazelor de date relevante ale UE, datelor Europol şi bazelor de date ale Interpol, cererile sunt prelucrate manual la nivelul unui stat membru al UE desemnat ca fiind responsabil.

Informații suplimentare referitoare la ETIAS pot fi obținute de pe site-ul web al Comisiei Europene - https://travel-europe.europa.eu/etias_en.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe