Poliția Militară pregătită la Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

Căpitan Mirela Ivașcu (28 de ani) a condus Detașamentul International Military Police (IMP), dislocat la Bagram pe o perioadă de aproape 7 luni. Ea este primul ofițer-femeie care a comandat un detașament românesc de poliție militară în cadrul unei misiuni în Afganistan. Misiunea lor a fost de securizare a celei mai mari baze aeriene aflată în nord-estul acestui teatru de operații. Această bază militară a fost de-a lungul anilor încercată de teroriști sinucigași care s-au aruncat în aer, în tentativa de a face cât mai multe victime în rândul militarilor aflați aici.

Dominișoara căpitan a participat alături de două detașamente de poliție militară la Școala de Perfecționare a Personalului Poliției de Frontieră din Drobeta-Turnu Severin la Stagiul de pregătire pentru controlul documentelor, bagajelor și persoanelor. Activitatea s-a desfășurat în baza protocolului încheiat între structurile responsabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale.

Protocolul vine să susțină eforturile continue ale polițiștilor militari de la toate eșaloanele de a îmbunătăți și perfecționa permanent procedurile operaționale specifice, având în vedere faptul că arma Poliție Militară reprezintă un element de relativă noutate, în comparație cu celelalte arme cu tradiție din Armata României.

Militarii celor două detașamente au participat la activitatea de instruire, ca parte a procesului de pregătire pentru misiune, fiind dislocați în Teatrul de Operații din Afganistan începând cu luna ianuarie 2019.

Obiectivele activității de instruire au vizat aprofundarea cunoștințelor despre analiza comportamentală, falsurile ce se pot descoperi în documentele de identitate, controlul persoanelor și mijloacelor de transport. Flexibilitatea și capacitatea decizională au asigurat adaptarea rapidă a tematicii și activităților planificate la specificul și nevoile structurilor de poliție militară.

Succesul activității de pregătire și atingerea obiectivelor stabilite s-au datorat în egală măsură profesionalismului instructorilor bazei materiale adaptate la nevoile reale ale domeniului de activitate și planificării eficiente a activității de instruire.

Transferul de cunoștințe realizat în cadrul ședințelor practice, susținut de discuții aplicate, s-a concretizat în dezvoltarea și perfecționarea deprinderilor practice.

Deși a fost primul stagiu de pregătire desfășurat de structuri de poliție militară în cadrul Școlii de Perfecționare a Personalului Poliției de Frontieră, contribuția adusă la consolidarea capacităților profesionale a fost semnificativă, ceea ce confirmă rezultatele benefice urmărite la inițierea protocolului și întărește convingerea asupra nevoii de continuare a colaborării între cele două instituții.

  • Poliția Militară pregătită la Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin
  • Poliția Militară pregătită la Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe