Armonizarea măsurilor și acțiunilor de intervenție polițienească la frontieră prin proiectul Agenției Frontex “Development and Delivery of Training Activities for Border and Coast Guards

Urmare a apelului deschis CALL FOR PROPOSALS 2019/CFP/TRU/01 “Development and delivery of training activities for border and coast guards" lansat de Agenția Frontex, Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin şi Centrul de Excelenţă pentru Securitatea Frontierei Ungheni din Republica Moldova sunt beneficiarii proiectului ”Curs privind aplicarea măsurilor coercitive în misiunile specifice controlului frontierei de stat” finanțat de către Agenție, finalitatea acestuia fiind dezvoltarea unui program de pregătire aliniat la realitățile curente din activitatea specifică a poliției de frontieră.

Ca răspuns la nevoile actuale de formare ale polițiștilor de frontieră și, având în vedere că România și Moldova desfășoară activități comune la frontieră și nu există un ,,limbaj practic comun” pentru combaterea activităților ilegale, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor coercitive asupra persoanelor care încalcă regimul frontierei de stat și pentru a promova cele mai înalte standarde și bune practici în implementarea legislației privind gestionarea frontierelor Uniunii Europene, cele două state și-au unit eforturile pentru crearea unui curriculum comun care să armonizeze activitățile existente de pregătire, care va fi integrat în programe de pregătire destinate polițiștilor de frontieră din ambele țări implicate în proiect și va avea, de asemenea, potențialul de a fi implementat și la nivel regional în alte țări vecine care nu sunt membre  ale Uniunii Europene sau la nivel Uniunii.

Educația și formarea la nivelul instituțiilor poliției de frontieră au ca scop echiparea profesioniștilor din domeniul frontierei cu cunoștințe, capacități, deprinderi, competențe precum și cu atitudinea necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu specifice. Aceleași standarde și principii europene de bune practici în ceea ce privește proiectarea formării, evaluarea și asigurarea calității se aplică atât în învățământul superior, cât și în cel profesional,  acestea urmărind să promoveze valori care sunt relevante prin păstrarea caracterului practic aplicativ adaptat la nevoile operaționale  identificate la frontierele externe.

Organizațiile infracționale transnaționale continuă să comită infracțiuni la frontiere pentru a trafica de arme de foc, muniție și explozibili, droguri, produse accizabile, persoane. Aceste activități subminează eforturile statelor de a combate criminalitatea transfrontalieră, cresc vulnerabilitatea populației în moduri care afectează pacea, securitatea și ordinea publică internațională.

Membrii grupurilor transnaționale de crimă organizată vizează lacune de infrastructură la frontiera externă, în special cea româno-moldovenească. Infractorii folosesc adesea forța pentru a traversa granițele și comit diverse tipuri de infracțiuni. Fiecare stat este de datoria să prevină și să ia măsuri împotriva persoanelor care au comis activități ilegale.

Întrucât nu a fost identificat un program de pregătire dezvoltat de Agenția Frontex pentru a satisface nevoia de formare în aplicarea măsurilor coercitive, prin acest proiect se  urmărește dezvoltarea unui curriculum comun pe această temă și organizarea unui curs-pilot cu caracter practic-aplicativ bazat pe metode moderne de învățare, care va urmări ca educația și formarea profesională oferită de cele două instituții implicate să răspundă nevoilor operaționale la frontierele externe ale UE, precum și să completeze pregătirea națională cu standarde europene adaptate grupurilor țintă specifice.      

Scopul acestui program comun de pregătire este de a spori capacitățile polițiștilor de frontieră cu privire la folosirea forței fizice în mod eficient, în siguranță, suficient și proporțional, respectând legea și drepturile fundamentale. Programul de formare profesională va crește conștientizarea necesității unei instruiri practice regulate ce vizează îmbunătățirea abilităților necesare pentru aplicarea măsurilor coercitive. Polițiștii de frontieră își vor putea folosi cunoștințele despre procedurile tactice și tehnice, vor folosi echipamentul necesar pentru activitățile operaționale de frontieră și își vor folosi armele în siguranță, cu eficiență, și numai atunci când este nevoie. 

Produsul final al proiectului, curriculum-ul cursului de formare profesională  va fi elaborat în conformitate cu principiile moderne, folosind Cadrul Sectorial al Calificărilor pentru Poliția de Frontieră (SQF for Border Guarding) pe baza Curriculum-ului Comun de Bază (CCC Basic) și va fi aliniat la obiectivul strategic și nevoile de formare ale FRONTEX. Acesta va fi utilizat în ambele țări membre ale consorțiului, ceea ce va contribui la unificarea celor mai bune practici și va oferi o înțelegere clară a modus operandi a grupurilor infracționale transnaționale care operează în ambele țări. În acest fel, interoperabilitatea va fi asigurată și va exista, de asemenea, o înțelegere comună a modului în care se produc activități infracționale.

Principalele tipuri de infracțiuni transfrontaliere cu care s-au confruntat structurile operaționale ale Poliției de Frontieră ale celor două state în ultimii cinci ani vor fi identificate prin cercetare și documentare în domeniu. Se vor realiza studii de caz și vor fi identificate scenarii de bune practici pentru a aborda diferitele tipuri de acțiuni iar acestea vor fi materializate în cursul pilot prin situații de învățare interactive, prin legarea teoriei de practică, iar cursanții vor fi implicați în situații ipotetice care vor necesita decizii și răspunsuri rapide la fel ca în circumstanțe reale.

În luna noiembrie a anului 2019, la sediul Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin a avut loc prima întâlnire de lucru  planificată în cadrul proiectului ocazie cu care reprezentanții  centrelor de formare au prezentat cele două instituții, sarcinile și responsabilitățile ce vor decurge din derularea proiectului precum și programul viitoarelor întâlniri și grupuri de lucru. La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți  din cadrul altor instuții de ordine publică și siguranță națională de la nivelul județului Mehedinți care au apreciat activitatea ca fiind un pas important pentru scăderea infracționalității la nivel național și internațional.

  • Armonizarea măsurilor și acțiunilor de intervenție polițienească la frontieră prin proiectul Agenției Frontex “Development and Delivery of Training Activities for Border and Coast Guards\

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe