Evaluarea activității Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin în perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2018

În data de 23.10.2018, la sediul Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat activitatea de evaluare a rezultatelor  obținute în anul de învățământ 2017/2018.

Prin managementul activităților desfășurate la nivelul școlii, în anul de învățământ 2017-2018, s-a avut în atenție permanentă armonizarea procesului de învățământ la standarde europene urmărind ca documentele de învățământ elaborate, conținutul științific al temelor, metodelor didactice utilizate să fie corelate cu nevoile alinierii la standardele UE și Schengen și îndeplinirii obiectivelor impuse în programele prioritare și de acțiune ale P.F.R.

În perioada analizată, personalul a desfășurat activități didactice în conformitate cu ”Graficul activităților de formare profesională a personalului P.F.R. în anul 2017-2018”.

 Conform planului de cercetare al instituției noastre au fost organizate mai multe activități științifice precum simpozionul ”Abordarea culturii de securitate” (30.03.2018), sesiunea de comunicări stiințifice “Elemente de Analiză Comportamentală și Profiling. Multiculturalitatea în Contextul Migrației” (30-31.05.2018) și workshop-ul ,,Măsuri și acțiuni de intervenție polițienească” (26-27.09.2018).

S-a urmărit în permanență asigurarea unei baze materiale care să asigure un cadru optim (didactic și logistic) în vederea desfășurării cursurilor.

Pe lângă activitățile curriculare, concretizate în norma didactică, personalul catedrei a mai desfășurat și alte activități extracurriculare cum ar fi: întocmirea revistei aniversare anuale a școlii ”Temerarii Frontierei” și participarea la activitățile organizate de agenția europeană FRONTEX în perioada 22-25.05.2018.

În ceea ce privește evaluarea disciplinei și ordinii interioare, putem menționa ca la nivelul unității noastre, doi ofițeri au fost recompensați cu înaintarea în gradul profesional următor cu ocazia Zilei Naționale a României, iar zece ofițeri și șapte agenți au fost recompensați cu ”mulțumiri scrise” pentru îndeplinirea în condiții foarte bune a atribuțiilor de serviciu prin aportul adus la organizarea activităților desfășurate cu ocazia sesiunii de comunicări știițifice, precum și cu cele prilejuite de ziua școlii.

Pentru anul de învățământ 2018/2019, prioritățile de acțiune vor fi: asigurarea cadrului optim în vederea desfășurării cursurilor de perfecționare, participarea și organizarea de întâlniri; seminarii și simpozioane pe teme de actualitate ce vizează activitatea structurilor operative; inițierea demersurilor pentru încheierea de noi protocoale de parteneriat cu structuri similare din țările vecine și nu numai; inițierea demersurilor pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea instituțională, dezvoltatarea activității de cercetare individuală în vederea publicării de articole științifice de specialitate.

  • Evaluarea activității Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin în perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2018
  • Evaluarea activității Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin în perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2018

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe