Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

Adresa: Drobeta Turnu Severin, Strada Serpentina Roșiori numarul 3-5, cod 220114, jud. Mehedinți
Telefon: 0252.208.078
Fax: 0252.208.078
 
Anunțuri concursuri - HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro/
 
Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro/

Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin este instituția de învățământ distinctă a M.A.I., care funcționează în municipiul Dr. Tr. Severin și se subordonează nemijlocit I.G.P.F.R. În școală, conform O.M.I. nr. 325 / 2002 se desfășoara cursuri de inițiere în carieră, cursuri pentru dezvoltarea carierei și schimbarea profilului de muncă.

Principalele obiective ale Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin sunt:

 • Formarea, perfecționarea și specializarea cadrelor poliției de frontieră pentru a decide și a acționa în misiuni de supraveghere și control al frontierei de stat în sistem profesionalizat în scopul securizarea frontierei; pentru a deveni creativi în orice condiții de muncă, educați în spiritul respectării principiilor statului de drept, democrației, dragostei și devotamentului față de țară, față de trecutul istoric și tradițiile poporului român, și pentru a pune în aplicare permanent reglementările legale din domeniul de competență.
 • Dezvoltarea aptitudinilor cursanților de a acumula ritmic cunoștințe, a preocupării de perfecționare continuă a pregătirii profesionale, a formării de priceperi și deprinderi noi prin studiu individual și prin valorificarea experienței personale în muncă;
 • Dezvoltarea inițiativei în rândul cursanților, a răspunderii și a autocontrolului în activitate, a discernamântului juridic, a unei gândiri dinamice, creatoare și suple față de complexitatea fenomenelor în care sunt implicați profesional;
 • Formarea unei atitudini de respect și solicitudine în raporturile lor cu cetățenii, în vederea obținerii sprijinului acestora, în îndeplinirea misiunilor ce revin organelor, formațiunilor și instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne și a altor instituții din domeniul ordinii publice și siguranței naționale;
 • Cultivarea spiritului de dreptate, a respectului față de lege și adevăr, a fermității față de cei care încalca legile și normele de conviețuire socială;
 • Formarea a unei condiții fizice corespunzatoare și a deprinderilor necesare în lupta de autoaparare;
 • Dezvoltarea spiritului de disciplină profesională, conștientă și liber consimțită, a promptitudinii în executarea dispozițiilor și în îndeplinirea exemplare a misiunilor;
 • Educarea cursanților în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a demnității și toleranței, a schimbului liber de opinii;
 • Asigură transparența activităților desfașurate de către instituție și de influențare pozitivă a imaginii acesteia;
 • Formarea unei atitudini de respect față de activitatea instituției Poliției de Frontieră Române; dezvoltarea capacităților și metodelor de lucru în echipă și continuă cooperare pentru îndeplinirea misiunilor specifice și de acțiune primite;
 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de a acționa pentru întrebuințarea și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și armamentului, precum și administrarea eficientă a patrimoniului instituției Poliției de Frontieră Române.

Scurt istoric

 • 04.1994 - se înfiinţează Centrul de Perfecţionare a Cadrelor de Grăniceri Orşova, în baza O.M.I. nr. 05240 / 01.04.1994.
 • Urmând cursul activităţilor de integrare în Uniunea Europeană, Centrul de Perfecţionare a Cadrelor de Grăniceri Orşova a parcurs numeroase transformări de reorganizare şi modernizare prin adaptarea la un sistem de învăţământ compatibil cu cel al instituţiilor de învăţământ similare statelor UE, atât în domeniul tematicii de învăţământ, al legislaţiei interne şi internaţionale, cât şi a statului de drept.
 • 1995 se înfiinţează primul Consiliu de învăţământ.
 • 1996 prin schimbarea organigramei, s-au organizat şi desfăşurat cursuri pentru formarea comandanţilor de detaşamente.
 •  07.1999 se înfiinţează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române şi tot cu aceeaşi dată, termenul de "grănicer" din conţinutul tuturor documentelor se înlocuieşte cu sintagma "poliţist de frontieră", iar Centrul de Perfecţionare a Cadrelor de Grăniceri Orşova se denumeşte Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova.
 • 07.2000 se schimbă denumirea în Şcoala de Aplicaţie.06.2001 se revine la vechea titulatură.
 • 2001 - acest an marchează începutul unei noi etape de dezvoltare a Şcolii de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova, prin includerea în programul naţional de colaborare cu instituţii similare din statele Uniunii Europene. Cu această ocazie, şcoala primeşte vizita unor distinse personalităţi ale Poliţiei Naţionale şi Poliţiei Elveţiene, Poliţia Federală de Frontieră din Germania, delegaţia Gărzii Civile din Spania, experţi U.E. etc, iar cadrele didactice din S.P.C.P.F. Orşova beneficiază de invitaţia de participare în schimb de experienţă la simpozioane şi seminarii în statele UE.
 • 2003 - cu sprijinul cadrelor didactice s-a finalizat modernizarea sălilor de specialitate ale Catedrei de Pregătire Juridică, Tactica Poliţiei de Frontieră, Informatică, Management şi Ştiinţe Socio-Umane.
 • a primit vizita delegaţiei Poliţiei Franceze.
 • 10.2003 - urmărindu-se Programul de Securizare a Frontierei şi preaderare la UE, s-a deschis locaţia fostului Centru de Instrucţie şi Antrenament din Drobeta Turnu Severin, renovat şi modernizat - cursurile de formare agenţi ai poliţiei de frontieră proveniţi din poliţişti de frontieră angajaţi cu contract.
 • 2005 - 2006 - modernizarea locaţiei de la Dr.Tr. Severin.
 • 12.2006 - inaugurarea locaţiei de la Dr. Tr. Severin.
 • 2007 - 2011 - desfăşurarea activităţilor de învăţământ planificate în locaţia Dr. Tr. Severin.
 • 2011 – 2013 – școala a funcționat fără personalitate juridică (nefiind ordonaor de credite);
 • Începând cu 15.12.2013 școala își recapătă personalitatea juridică și calitatea de ordonator de credite;
 • Începând cu anul 2017 școala devine Academie Parteneră FRONTEX.
 • În perioada 2019-2020, școala derulează proiectul ”Curs privind aplicarea măsurilor coercitive în misiunile specifice controlului frontierei de stat” împreună cu Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei Ungheni din Republica Moldova, proiect finanțat de Agenția ”Frontex”.