Excepții

Poliţia de Frontieră Româna permite ieşirea din România a minorilor, fără prezentarea declaraţiei, în următoarele situaţii:

  • a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav in pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor parinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal;
  • b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă exista acordul doar al unuia dintre părinti.
  • c) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul cetăţean român are domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe