Conținutul și forma declarației

Declarația părinților, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului legal, va avea o valabilitate maximă de 3 ani de la data întocmirii și trebuie să cuprindă:

  • acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinatate de către minor;
  • datele de identitate ale însoțitorului respectiv;
  • indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinație, caz în care trebuie menționată persoana căreia urmează a-i fi încredințat minorul, sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoțitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România.

Declarațiile trebuie să fie autentificate în țara de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în fața autorităților străine, să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu excepția statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare.

Declarațiile trebuie să fie eliberate părților în două duplicate, dintre care un duplicat se păstreaza de către însoțitor, iar al doilea duplicat însoțește pașaportul minorului.

Declarația și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la libera circulație se păstrează, în copie, de către Poliția de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea din țară.

În conformitate cu prevederile art. 1324 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, declarația notarială prin care un părinte își exprimă consimțământul cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate de către un cetățean minor, reprezintă un act juridic unilateral.

Astfel, având în vedere faptul că acest act juridic a îmbrăcat o formă autentică pentru emiterea lui, în conformitate cu cerințele impuse de legea specială, vă învederăm faptul că, pentru revocarea acestui act, se impune respectarea aceleiași forme autentice (declarație notarială), prin raportare la prevederile art. 1325 cu art 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

În context, vă informăm că declarația de revocare a acordului exprimat poate fi autentificată de către orice notar public, nefiind obligatorie efectuarea acestei activități de către societatea notarială care a încheiat actul inițial.

Model declaraţie privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Model declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe