Ce documente trebuie sa cuprinda dosarul de recrutare pentru incadrerea din sursa externa?

Anexa nr. 2, O.M.A.I. nr. 665 / 2008 privind unele activitati de managemnet resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne

Art. 36.

(1) Dosarul de recrutare in vederea participarii la examenul / concursul de ocupare a postului vacant contine urmatoarele documente transmise de candidat:
a) cererea de inscriere si CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de munca si, daca este cazul, livretului militar;
d) copii legalizate ale certificatului de nastere ale candidatului, sotului / sotiei si fiecarui copil, a certificatului de casatorie, precum si ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;
e) autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) caracterizarea de la ultimul loc de munca, respectiv din institutia de invatamant in cazul absolventilor in primul an de la absolvire;
h) 3 fotografii tip buletin de identitate;
i) doua fotografii color 9 x 12 cm;
j) fisa medicala-tip de incadrare in Minister;
k) certificatul de examinare psihologica;
l) declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe