Ce documente trebuie sa cuprinda dosarul de recrutare pentru incadrerea din sursa externa?

Actualizat 11.11.2019

O.M.A.I. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa 3 - Selecționarea polițiștilor

Art. 59

(1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere şi CV;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; 
  c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 3. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; 
 4. f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 
  g) o fotografie color 9x12 cm;
 5. h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
  i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe