Poliţişti de frontieră români participanţi la programe Frontex

În baza aprobării conducerii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, comisar-şef de poliţie Tiberiu-Ioan Bociat, coordonator local al Punctului Focal Frontex Moraviţa şi subcomisar de poliţie Viorel Neagu, şeful Punctului Poliţiei de Frontieră Moraviţa au participat la proiectul „Staff Exchange 2019”, activitate ce face parte din Programul Multianual Puncte Focale Terestre 2019.

Misiunea s-a desfăşurat pe durata unei săptămâni, în perioada 23 – 19 iunie şi a fost găzduită de Punctul Poliţiei de Frontieră Evzoni (Grecia), punct situat la frontiera elenă cu Macedonia de Nord. Proiectul Staff Exchange (început în anul 2015) oferă posibilitatea nu numai coordonatorilor locali ai puntelor focale deschise la frontierele trestre ale UE sau ai punctelor de coordonare din ţările terţe partenere, dar şi şefilor punctelor de trecere a frontirei, unde aceste puncte focale/puncte de coordonare sunt activate să realizeze un schimb mai eficient de informaţii şi de bune practici în gestionarea activităţilor şi a provocărilor care apar odată cu găzduirea poliţiştilor detaşaţi în operaţiuni Frontex, respectiv de a înţelege mult mai bine activitatea şi responsabilitatea pe care o au coordonatorii locali ai acestora.

Proiectul, evident un succes al agenţiei Frontex, s-a dezvoltat an de an în ceea ce priveşte ţările gazdă dar şi cele participante, ajungând ca în acest an să fie găzduit în Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, România, Bulgaria şi Grecia.

În acest an, coordonatorul local al punctului focal Moraviţa, comisar-şef de poliţie Tiberiu-Ioan Bociat a participat pentru a patra oară în cadrul acestui proiect, după vizitele de lucru efectuate la Kalotina (Bulgaria) în 2015, Tabanovce (Macedonia de Nord) în 2017, Grzednotki (Polonia) în 2019, dar pentru şeful Punctului de Trecere a Frontierei, subcomisar de poliţie Viorel Neagu a fost o premieră în ceea ce priveşte participarea efectivă în cadrul unui proiect al Agenţiei Frontex.

Perioada de detaşare a fost de o săptămână, atât pentru şefii punctelor poliţiei de frontieră cât şi pentru coordonatorii locali ai punctelor focale terestre. Şefii punctelor poliţiei de frontieră au fost implicaţi în activităţile manageriale ale punctului unde au fost detaşaţi, punându-se accent pe controlul de frontieră, cooperarea cu agenţia Frontex şi cu statele terţe învecinate UE, în timp ce coordonatorul local şi-a desfăşurat activitatea împreună cu coordonatorul local al statului gazdă, maior Ioannis Pilarinos, sprijinind totodată şi activitatea şefilor PPF.

Coordonatorii locali ai punctelor focale şi traineri pentru Operaţiunea Comună Puncte Focale la Frontierele Terestre ale UE, au discutat şi detalii privind responsabilatea  transmiterii rapoartelor de incident prin intermediul aplicaţiei JORA (Aplicaţia de raportare în cadrul operaţiunilor comune Frontex) către Centrul Situaţional Frontex din Varşovia (FSC) şi participare în cadrul altor operaţiuni comune ale agenţiei Frontex, gen JAD (Join Action Day), chiar în timpul misiunii începând JAD Danube IV, operatiune punctuală la care ambele puncte focale au participat. Discuţiile preliminare s-au concentrat asupra următoarelor subiecte: prezentarea zonelor operaţionale şi a analizei de risc, prezentarea punctului focal, a personalului responsabil, prezentarea sistemului prin care se efectuează schimbul de informaţii, capacitatea de consultare a bazelor de date naţionale şi europene, descrierea aranjamentelor practice în ceea ce priveşte drepturile ofiţerilor oaspeţi detaşaţi, determinarea modalităţilor de cooperare între Punctul Focal Evzoni şi Punctul Comun de Contact Cenad, structuri implicate în cadrul programului „Information Exchange” al agenţiei Frontex.

PPF Evzoni face parte din Direcţia de poliţie Kilkis, responsabilă de supravegherea a 81 km linie de frontieră, din care 6 km pe lacul Doirani, alături de alte subunităţi situate la frontiera terestră cu Macedonia de Nord. Din aceeaşi direcţie de poliţie mai fac parte şi PPF Doirani, subunitatea de poliţie (B.P.U.) Doirani, PPF Idomeni şi subunitatea de poliţie (B.P.U.) Idomeni.

Ofiţerii români au observat modul în care se efectuează controlul de frontieră în PPF Evzoni - rutier, acest punct de trecere fiind cel mai important din Grecia situat la frontiera cu Macedonia de Nord, pe ruta principală de acces dinspre vestul Europei, limitele sale de trafic situându-se la peste 6.500.000 pasageri pe an, în anul 2018, dintre care peste 30.300 de autocare. Personalul care asigură controlul de frontieră este asigurat, cu regularitate de pănă la 60 de politişti pentru PPF Evzoni, personal care pe perioada sezonului estival, respectiv lunile iulie şi august este suplimentat cu cca 30% cu poliţişti de la alte subunităţi de poliţie de la Direcţia de poliţie Kilkis. PPF Evzoni, în cursul anului trecut a înregistrat peste 800 cazuri de nepermitere a intrării (NPI) şi peste 425 cazuri de depăşire a termenului legal de şedere în UE.

Misiunile de supraveghere la frontieră sunt în responsabilitatea celorlalte subunităţi de poliţie din cadrul Direcţiei de poliţie Kilkis, zona cea mai activă din punctul de vedere al migraţiei ilegale fiind cea a B.P.U. Idomeni, care mai înregistrează valori ale fluxului de migranţi de cca. 15-30 migranţi zilnic. Subunitatea Idomeni are în structura sa de personal peste 110 politişti pentru suprevegherea frontierei terestre, în momentul vizitei fiind detaşaţi în operaţiunea FOA a agenţiei Frontex, 4 poliţişti din Malta şi un echipaj canin al Poliţiei de Frontieră Române.

Întâlnirea cu aceştia din urmă a fost o surpriză deosebit de plăcută, mai ales că cei doi agenţi fac parte din ITPF Timişoara, unitate din care face parte şi PPF Moraviţa. Echipajul canin detaşat în Grecia era format din agentul şef adjunct de poliţie Răzvan Grădinaru şi agentul şef adjunct de poliţie Grigoraş Urziceanu, ambii de la SPF Jimbolia, împreună cu câinele de serviciu Best, un câine de specializare patrulare-intervenţie. Echipajul canin a fost detaşat în operaţiunea comună FOA în zona operaţională Kilkis, în perioada 3 iunie 14 august şi a participat la mai multe misiuni de patrulare, aducându-şi aportul la depistarea şi reţinerea a aproape 20 de grupuri de migranţi ilegali, respectiv aproximativ 150 de persoane, activitatea lor fiind deosebit de bine apreciată de colegii greci, dar şi de colegii de patrulare din alte state ale UE.

În ceea ce priveşte supravegherea frontierei, poliţiştii greci nu au patrule comune cu omologii macedonieni, fiind asigurată frontiera comună cu un gard pe o lungime de cca 15 km de la ieşirea din Grecia a liniei ferate. Pe partea Macedoniei de Nord, structurile de poliţie din aceată ţară sunt sprijinite de poliţişti şi militari din ţările membre ale Grupului de la Vişegrad, care acţionează şi în ţinută civilă. În apropierea PPF Evzoni şi BPU Idomeni au existat două centre de primire a migranţilor, folosite în timpul fluxului masiv de migranţi din perioada 2015 - 2016, dar care în prezent sunt goale.

Pe durata proiectului „Staff Exchange”, un proiect care din nou s-a dovedit a fi unul deosebit de util, ofiţerii români au observat şi au participat constant la schimbul reciproc de date şi bune practici, observând poliţiştii gazdă care îşi desfăşoara activitatea în PPF Evzoni, s-au întâlnit şi au purtat discuţii cu ofiţerul oaspete detaşat în operaţiunea comună Puncte Focale 2019 (din Elveţia), precum şi cu o poliţistă de frontieră din Letonia şi un expert din cadrul Centrului de Excelenţă în combaterea fraudei documentare din cadrul agenţiei Frontex (din Belgia), prezenţi pe durata operaţiunii JAD Danube 4, în beneficiul tuturor părţilor implicate şi pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii Frontex, exerienţa fiind una deosebit de utilă Poliţiei de Frontiera Române.

  • Poliţişti de frontieră români participanţi la programe Frontex
  • Poliţişti de frontieră români participanţi la programe Frontex
  • Poliţişti de frontieră români participanţi la programe Frontex
  • Poliţişti de frontieră români participanţi la programe Frontex

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe