Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională

În data de 24 iulie, Poliţia de Frontieră Română a aniversat 155 ani de existenţă instituţională, moment marcat prin avansarea în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, a 100 de poliţişti de frontieră care au dovedit merite excepţionale la atingerea unor obiective deosebite în activitate. Competiţiile sportive, concursurile de pescuit, expoziţiile de tehnică şi evenimentele special organizate pentru copii, au fost surprizele prin care poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale au marcat existenţa instituţiei de mai bine de un veac şi jumătate.

Ziua Poliţiei de Frontieră Române reprezintă de fiecare dată un prilej pentru a fi recompensate acţiunile desfăşurate de proprii lucrători, în îndeplinirea atribuţiilor specifice la graniţa României.

În acest an, 34 de ofiţeri şi 66 de agenţi care îşi desfăşoară activitatea în structurile Poliţiei de Frontieră, specialişti în supravegherea frontierei terestre, maritime, aeroportuare, au fost evidenţiaţi şi recompensaţi prin avansare în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, pentru merite deosebite avute în misiunile operative desfăşurate, atât pe teritoriul ţării, cât şi în urma participării la operaţiunile comune organizate de Agenţia Frontex.

Din cei 100 de poliţişti de frontieră promovaţi, peste 95% provin din cadrul structurilor teritoriale operative ale Poliţiei de Frontieră, aceştia remarcându-se în cadrul acţiunilor de supraveghere şi control desfăşurate la frontiera de stat, dar în mod special în misiunile pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale, având o contribuţie importantă la rezultatele operative obţinute de structurile din care fac parte. Ziua Poliţiei de Frontieră a reprezentat un moment de bucurie şi entuziasm şi pentru poliţiştii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale şi şcolilor de agenţi de poliţie de frontieră, care au organizat diverse activităţi dedicate personalului propriu, publicului larg, dar în special celor mici, care de fiecare dată debordează de curiozitate, entuziasm şi bucurie la contactul cu instituţia noastră.

În acest an, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a organizat o competiţie sportiv-aplicativă, „Bereta Verde”, aflată la prima ediţie. La concurs au luat parte ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră din judeţul Iaşi şi din judeţele învecinate, iar provocarea a constat în efectuarea unui traseu de 6 km, desfăşurat pe teren accidentat, cu diferenţă de altitudine, participanţilor fiindu-le testată condiţia fizică şi rezistenţa la efort. Finaliştii au fost recompensaţi cu berete verzi, simbol de apartenenţă la una dintre cele mai importante structuri de apărare a integrităţii teritoriale, dar şi a siguranţei cetăţenilor.

Şi Inspectoratele Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Oradea, Timişoara, Sighetu Marmaţiei şi Garda de Coastă au organizat competiţii şi jocuri sportive (fotbal, volei, trasee aplicative, pescuit, sporturi nautice marinăreşti, sporturi tradiţionale – oină, ţurcă), la care au luat parte, pe lângă poliţişti de frontieră, şi lucrători de la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, dar şi poliţişti de frontieră din statele vecine. De asemenea, porţile structurilor teritoriale au fost larg deschise publicului, dar şi unor grupuri de copii pentru care au fost organizate exerciţii demonstrative şi standuri unde a fost expusă tehnica folosită de poliţiştii de frontieră în activitate.

ITPF Sighetu Marmaţiei

Ziua de 24 iulie este un simbol în viaţa poliţiştilor de frontieră. Este momentul în care cele două regimente ale Moldovei şi Ţării Româneşti, cu atribuţii la frontiere, s-au unificat.

Ca în fiecare an, la data de 24 iulie, instituţia noastră îşi aniversează ziua instituţională, recunoscându-şi şi cinstindu-şi astfel înaintaşii, pentru eroismul şi devotamentul lor faţă de ţară şi poporul român.

Cu această ocazie, 16 poliţişti de frontieră au fost avansaţi în gradul profesional următor, înainte de termen, pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective în activitatea profesională.

Din cei 16 poliţişti de frontieră avansaţi, şase sunt ofiţeri (trei de pe raza judeţului Maramureş, doi ofiţeri din Satu Mare şi unul din Suceava), iar 10 agenţi de poliţie (cinci agenţi de pe raza judeţului Maramureş, trei agenţi din Satu Mare şi doi din Suceava).

Tot cu această ocazie, în data de 26 iulie a.c., la sediul ITPF Sighetu Marmaţiei, pe terenul de iarbă a avut loc cea de a II-a ediţie a Campionatului Internaţional de Minifotbal organizat la nivelul frontierei de nord a ţării.

La competiţie au participat echipele Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Poliţiei de Frontieră Maghiare, Grănicerilor Ucraineni, precum şi o echipa formată din reprezentanţi ai structurilor cu care ITPF Sighetu Marmaţiei colaborează.

În urma meciurilor disputate, pe locul I s-a clasat echipa de fotbal a structurilor cu care ITPF Sighetu Marmaţiei colaborează, locul al II-lea a fost câştigat de către Grănicerii Ucraineni, pe locul al III-lea s-a clasat Poliţia de Frontieră Sighetu Marmaţiei, iar pe locul al IV-lea Poliţia de Frontieră Maghiară.

Activitatea a fost sprijinită de către două dintre asociaţiile care funcţionează pe lângă ITPF Sighetu Marmaţiei, şi anume: „Asociaţia Club Sportiv Tisa” şi „Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor-Regiunea 2 Maramureş”.

Competiţia sportivă s-a încheiat într-un cadrul festiv, participanţilor fiindu-le înmânate cupe şi diplome.

ITPF Iaşi

Semnarea la 24 iulie 1864 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Decretului 892 a devenit un moment istoric important pentru Poliţia de Frontieră, fiind data de recunoaştere a identităţii instituţionale şi temelia organizării moderne de astăzi.

Pentru a sărbători această zi de o importanţă deosebită pentru fiecare poliţist de frontieră, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi a structurilor subordonate a fost organizată o suită de activităţi.

Astfel, în data de 19 iulie, la Cercul Militar Iaşi, s-a desfăşurat şedinţa festivă, la care au participat prefectul judeţului Iaşi - Marian Şerbescu, reprezentanţii autorităţilor publice locale, şefii celorlalte instituţii cu care Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi colaborează sau cooperează şi, nu în ultimul rând, foşti comandanţi ai acestei instituţii.

Evenimentul a debutat cu transmiterea mesajelor de felicitare adresate poliţiştilor de frontieră şi a continuat cu citirea dispoziţiilor de avansare în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim în grad, a poliţiştilor de frontieră care au avut rezultate deosebite în activitate.

În semn de preţuire pentru devotamentul, sacrificiul şi profesionalismul dovedit la hotarele ţării au fost acordate Diplome de onoare poliţiştilor de frontieră cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu instituţia, cu drept de pensie, în perioada 1 ianuarie – 24 iulie a.c.

De asemenea, au fost înmânate diplome poliţiştilor de frontieră care au reprezentat cu onoare  inspectoratul, la competiţiile sportive organizate la nivelul MAI.

În acelaşi cadru festiv, câştigătorii competiţiilor organizate cu prilejul Zilei de 24 Iulie au fost premiaţi, primind cupe, medalii şi diplome.

Conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontiera Iaşi felicită poliţiştii de frontieră pentru îndeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor conferite de lege şi le transmite un sincer „La mulţi ani!”

Garda de Coastă

Pentru a sărbători Ziua Poliţiei de Frontieră, în perioada 5 – 26 iulie organizaţiile sindicale şi asociaţile profesionale (Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Constanţa, Corpul Naţional al Poliţiştilor, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Sindicatul Ropol Garda de Coastă şi A.C.S. Frontiera Tomis), cu sprijinul Gărzii de Coastă au organizat mai multe activităţi sportive şi festive la care au participat atât poliţişti de frontieră din cadrul structurilor Gărzii de Coastă cât şi copiii acestora.

În cadrul acestor activităţi au avut loc competiţii sportive precum fotbal, tenis de masă, volei, traseu aplicativ tip exatlon - activitate la care a participat şi directorul Gărzii de Coastă, comisar-şef de poliţie Laurenţiu Cristian Cicu, susţinând şi încurajând astfel de activităţi.

Totodată, la festivitatea de premiere au fost prezenţi şi colegi retraşi din activitate, foşti directori ai Gărzii de Coastă.

De asemenea, în data de 24 iulie la Centrul de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice Palazu Mare, a avut loc Competiţia Sporturilor Nautice şi Marinăreşti, activitate organizată pentru a sărbători Ziua Poliţiei de Frontieră în stilul poliţiştilor de frontieră marinari, activitate devenită deja tradiţie, fiind la cea de-a treia ediţie.

Rolul acestor activităţi a fost promovarea unui stil de viaţă sănătos, socializarea, consolidarea lucrului în echipă şi crearea unei culturi a sportului de masă în rândul lucrătorilor din cadrul Gărzii de Coastă, bucurându-se de un real success în rândul participanţilor.

ITPF Giurgiu

Cu ocazia împlinirii a 155 de ani de existenţă instituţională a Poliţiei de Frontieră Române, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au participat la şedinţa festivă organizată la Muzeul Poliţiei de Frontieră din Giurgiu.

În cadrul festivităţii, comisar-şef de poliţie Viorel Dumitru Chiran, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a dat citire mesajului Inspectorului General al Poliţiei de Frontieră Române şi a recompensat cu avansarea în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, pentru merite excepţionale în atingerea obiectivelor specifice activităţii, 10 poliţişti de frontieră dintre care doi ofiţeri şi opt agenţi.

Cu ocazia acestui eveniment, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi a structurilor subordonate au fost organizate, cu sprijinul organizaţiilor profesionale şi sindicale, competiţii sportive şi de pescuit.

ITPF Timişoara

Cu ocazia celebrării a 155 de ani de exitenţă instituţională, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Timişoara a organizat competiţii şi jocuri sportive  la care au luat parte, pe lângă poliţişti de frontieră, şi lucrători de la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, dar şi poliţişti de frontieră din statele vecine. Totodată instituţia şi-a deschis porţile organizând în Piaţa Unirii din Timişoara o serie de demonstraţii, expoziţii de tehnică.

Evenimentul a fost dedicat publicului larg şi fostelor cadre ale instituţiei, aflate în rezervă, care au asistat la o expoziţie a tehnicii din dotare şi a echipamentelor performante folosite pentru securizarea frontierelor, la prezentarea unor exerciţii demonstrative ale poliţiştilor de frontieră împreună cu colegii de patrulă – câinii poliţişti.

La festivităţi au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră din Ungaria şi Serbia, dar şi personalităţi locale şi membri ai altor structuri ce fac parte din Ministerul Afacerilor Interne.

Cu ocazia Zilei Poliţiei de Frontieră, la nivelul ITPF Timişoara au fost avansaţi 12 poliţişti de frontieră înainte de îndeplinirea stagiului minim, pentru merite deosebite în activitatea profesională, precum şi contribuţia adusă la destructurarea unor reţele de crimă organizată specializate în contrabandă cu produse accizabile, fraudă şi evaziune fiscală, capturi de ţigări de contrabandă în punctele de trecere a frontierei din cadrul ITPF Timişoara, dar şi alte fapte ilegale săvârşite la frontiera de vest. Ceremonia a avut loc într-un cadru festiv la Muzeul de Artă Timişoara din Palatul Baroc.

ITPF Oradea

În data de 22 iulie, cu ocazia Zilei Poliţiei de Frontieră Române, poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Oradea şi ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, au participat la şedinţa festivă organizată cu ocazia împlinirii a 155 de ani de existenţă instituţională. Evenimentul a avut loc la Sala „Gheorghe Miclăuş” din cadrul Şcolii.

La manifestare au mai participat, prefectul judeţului Bihor Ioan Mihaiu, reprezentanţi din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi a celorlalte structuri subordonate Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, precum şi reprezentanţii poliţiei maghiare.

În cadrul festivităţii, după citirea mesajului inspectorului general al IGPF, au fost avansaţi în gradul profesional următor, înainte de termen, 13 de poliţişti de frontieră, 5 ofiţeri şi 8 agenţi, care au avut rezultate meritorii în combaterea migraţiei ilegale, contrabandei cu ţigarete şi a traficul ilicit cu produse din tutun.

De asemenea, din cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, a fost avansat în gradul profesional următor înainte de termen, un ofiţer de poliţie.

Cu ocazia acestui eveniment, la nivelul ITPF Oradea s-au desfăşurat mai multe activităţi: Turneul de fotbal „Cupa Zilei Poliţiei de Frontieră 2019” la Socodor; Concursul de pescuit, a XII-a ediţie 2019 „Crapul Avansat” la Balta Paleu şi Concurs culinar la Valea lui Mihai.

Tot cu această ocazie colegii din cadrul Şcolii şi ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea ce fac parte din Ansamblul Stelele Bihorului au prezentat la finalul activităţii un moment artistic.

 

 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională
 • Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 155 de ani de existenţă instituţională

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe