Informare privind activitatea I.T.P.F. Timişoara în domeniul gestionării problemei migraţiei ilegale

Structurile poliţieneşti de frontieră acţionează pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, atât la frontieră, cât şi pe teritoriul naţional, sens în care cooperează cu celelalte instituţii naţionale de aplicare a legii, dar şi în context internaţional cu structuri similare ale statelor vecine şi organisme ale U.E.

Lungimea totală a frontierei aflată în responsabilitatea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara este de 621,4 Km, în zona administrativă a județelor Timiș, Caraș-Severin şi Mehedinţi, având frontieră comună cu R. Serbia pe o distanţă de 543,8 km, cu Ungaria 49,3 km şi R. Bulgaria 28,3 km.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara îşi exercită atribuţiile pe linia prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale atât în cadrul instituţional propriu cât şi în sistem integrat în cadrul următoarelor organisme regionale/locale:

- Comandamentul Judeţean Timiş pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, constituit la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş în cadrul căruia se întocmeşte anual un Plan  privind Managementul Integrat al Frontierei, în cuprinsul căruia sunt prevăzute atribuţii concrete pentru fiecare instituţie, fiind monitorizate trimestrial acţiunile şi rezultatele obţinute, analizată evoluţia în ansamblu a fenomenului precum şi măsurile necesare a fi adoptate pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.

- Centrul Zonal pentru Conducerea Integrată a Acţiunilor (C.Z.C.I.A.) constituit  încă din anul 2017 prin Dispoziţia Secretatrului de stat al M.A.I., pentru gestionarea situației operative din județele Timiș și Caraș-Severin, condus de către şeful I.T.P.F. Timişoara, din care fac parte, în calitate de membri, şefii instituţiilor cu atribuţii de ordine şi siguranţă publică.

Acţiuni în sistem integrat, desfăşurate pe raza municipiului Timişoara şi în localitaţile limitrofe, în anul 2023, au fost desfăşurate zilnic câte două acţiuni în sistem integrat cu participarea structurilor M.A.I. din judeţul Timiş  (I.T.P.F. Timişoara,  I.P.J. Timiş, I.J.J. Timiş, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Timiş, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, C.R.C.P.S.A. Timişoara, Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara şi Direcţia Regională de Poliţie Transporturi Timişoara).

Inspectoratul teritorial are misiunea principală de a securiza frontiera externă a Uniunii Europene, la frontiera cu R. Serbia şi de a pune în aplicare prevederile Convenţiilor şi Acordurilor la care România este parte.

Dacă în anii anteriori exista o presiune mare pe segmentul frontierei sârbo-române, datorită măsurilor adoptate fenomenul s-a diminuat considerabil iar migraţia cunoaşte schimbări şi evoluţii dinamice  rămânând un risc  la adresa securităţii şi ordinii publice a statului român.

Pentru combaterea migraţiei ilegale la frontiera terestră cu Serbia, în ultimii ani au fost adoptate măsuri sistematice, fiind eficientizate dispozitivele de supraveghere şi control, diversificate acţiunile şi misiunile executate astfel încât fenomenul să fie descurajat şi menţinut la un nivel acceptabil care să nu depăşească capacitatea de intervenţie a poliţiei de frontieră:

  • A fost creată o densitate optimă de patrule prin suplimentarea personalului alocat dispozitivului de supraveghere;
  • Au fost diversificate şi suplimentate mijloacele tehnice de supraveghere (termoviziune, aparatură de observare fixă şi portabilă, elicoptere I.G.Av., drone şi Avion Frontex);
  • Au fost integraţi în dispozitivul poliţiei de frontieră  aproximativ 100 de ofiţeri ai Agenţiei Europene FRONTEX, în cadrul Operaţiunii Comune JO TERRA 2022 şi 2023.

Evoluţia  fenomenului migraţiei ilegale la frontiera cu R. Serbia

La frontiera cu R. Serbia, începând cu luna septembrie a anului  2022  se constată o scădere treptată a presiunii exercitate de migranţi în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat.

Dacă în anul 2022 s-a înregistrat o scădere cu aproximativ 64 %,  comparativ cu anul 2021, a numărului de persoane care au încercat să intre fraudulos pe teritoriul României şi împotriva cărora au fost dispuse măsuri de prevenire, în perioada  01.01 – 15.05.2023  a fost înregistrată o scădere cu 94 % comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Analizând evoluţia lunară a situaţiei operative referitoare la numărul persoanelor care au încercat să intre ilegal pe teritoriul României constatăm că, în trimestrul I din anul 2023, au fost înregistrate cele mai  scăzute cifre din 2017 până în prezent.

Scădere se înregistrează şi în ceeea ce priveşte numărul de persoane care au trecut ilegal frontiera din Serbia în România.

Astfel, dacă în anul  2022 structurile I.T.P.F. Timişoara, împreună cu alte structuri ale M.A.I. au depistat, în zona de competenţă a inspectoratului, un număr de 1.645 migranţi care au intrat din Serbia în România prin trecere frauduloasă a frontierei de stat, în scădere cu 69 % comparativ cu anul 2021, în perioada  01.01 – 15.05.2023 au fost depistaţi 53 de migranţi, în scădere cu 92 % faţă de perioada similară a  anului 2022.

În prezent, in zona de competenţă a judeţului Timiş se constată migraţia secundară care presupune că cetăţeni străini (în special din ţări precum Nepal, Bangladesh, Sri Lanka)  intră legal în România şi sunt depistate în ttativă de trecere frauduloasă  a frontierei de stat pe sensul de ieşire din ţară spre Serbia.

În anul 2023 au fost reţinuţi, pe raza judeţului Timiş, în tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, un număr de 128 de migranţi (16 în perioada similară a anului 2022). 

Evoluţia fenomenului migraţiei ilegale la frontiera cu Ungaria

Şi la frontiera cu Ungaria se constată o creştere a numărului de persoane depistate în tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

 În perioada  01.01 -15.05.2023 au fost reţinuţi, în zona de responsabilitate  a I.T.P.F. Timişoara (S.P.F. Sannicolau Mare), în tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat,  un număr de 61 de migranţi  (55 în perioada similară a anului 2022). 

La nivelul jud.Timiş, în scopul prevenirii și combaterii migratiei ilegale secundare, se execută zilnic, acţiuni în sistem integrat, coordonate de către I.T.P.F. Timişoara.

Structurile poliţiei de frontieră au intensificat acţiunile pentru depistarea reţelelor de trafic de migranţi care sprijină cetăţenii străini cu forme legale de şedere pe teritoriul României să treacă fraudulos frontiera de stat.

În baza acţiunilor desfăşurate  de către personal specializat al I.T.P.F. Timişoara  în zona de competenţă, în special în Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş şi pe autostrada A1, au fost obţinute şi documentate informaţii despre persoane care se organizează în vederea  trecerii ilegale a frontierei de stat.

În baza activităţilor specifice şi a acţiunilor executate în cooperare cu I.T.P.F. Oradea au fost  depistate în punctele de trecere de la frontiera cu Ungaria (în special P.T.F. Nădlac II) aproximativ 1300 de persoane ascunse în mijloace de transport care au încercat să iasă ilegal din România.

În anul 2023, în municipiul Timişoara şi în toată zona de competenţă se desfăşoară zilnic, în sistem integrat, acţiuni şi misiuni împreună cu structurile cu atribuţii de ordine publică, misiuni în care au fost angrenaţi şi lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.) în scopul identificării străinilor fără forme legale de şedere pe teritoriul României, a celor care nu îşi justifică prezenţa în zonă,  precum şi pentru reglementarea situaţiei juridice a acestora.

Măsurile adoptate atât la frontiera cu Serbia cât şi la frontiera cu Ungaria  au vizat şi o intensificare a acţiunilor de combatere a traficului de migranţi, astfel în anul 2023, deşi fenomenul migraţiei, în ansamblu a cunoscut o scădere semnificativă, numărul de traficanţi depistaţi fiind în creștere faţă de perioada similară a anului 2022  (de la  36 la  64 ). Împotriva acestora, organele judiciare, au dispus măsuri preventive astfel: -26 arest preventiv, 12-control judiciar, 26-cercetaţi în liberate.

Alte acţiuni  pentru combaterea fenomenului  migraţiei ilegale:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1896/2019, respectiv conform Planului Operațional al Agenției Frontex, în anul 2022, la nivelul I.T.P.F. Timișoara s-a desfăşurat Operaţiunea Comună JO TERRA 2022 la care au participat 374 reprezentanți din Statele Membre și Corpului Permanent (Standing Corps) al Agenției Frontex. În prezent, operaţiunea aflată în desfășurare - Operaţiunea Comună JO TERRA 2023 beneficiază de resurse umane, tehnice şi de mobilitate auto/navală alocate.

Operațiunea se desfășoară în zona de responsabilitate a celor 16 Sectoare ale Poliției de Frontieră din subordinea I.T.P.F. Timișoara, la frontiera româno-sârbă. În cadrul operațiunii există Centrul de Coordonare Timișoara care are în responsabilitate sa Centrul de coordonare Severin, Punctul Focal Porțile de Fier I, Punctul Focal Moravița și Punctul Focal Jimbolia.

În perioada 26-27.04.2023, la sediul S.P.F. Lunga, s-a desfăşurat exerciţiul tactic “Tibyscum 23”, constând în gestionarea activităţilor necesare procesării migranţilor şi testării capacităţii de răspuns la evenimentele apărute în cadrul “Centrului de integrare  a activităţilor de control la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care se prezintă la frontieră

În cadrul exerciţiului a fost testat modul de coordonare şi acţiune, capabilităţile tehnico-umane implicate şi nevoile de sprijin, pentru gestionarea unor situaţii generate de un aflux masiv de migranţi.

Activitatea practică desfăşurată a permis exersarea atribuţiilor instituţiilor implicate, a creat cadrul organizatoric şi a pus în valoare infrastructura achiziţionată  prin Mecanismul Financiar Norvegian.

La nivelul I.T.P.F. Timişoara, în luna aprilie 2023 s-a desfăşurat o Campanie  de prevenire intitulată “Stop Migraţiei ilegale! Ştiţi pe cine transportaţi în autoturism? Nu adăpostiţi persoane intrate ilegal în ţară.

Prin intermediul campaniei s-a urmărit informarea corectă a angajaţilor unităţilor de cazare, angajaţilor societăţilor de taxi, a persoanelor care parctică servicii de taximetrie  precum şi a localnicilor din zona de frontieră  cu privire la consecinţele negative ale migraţiei ilegale precum şi la urmările săvârşirii  infracţiunii de trafic de migranţi  prevăzută şi pedepsită de  art. 263 Cod Penal.

Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) din subordinea Consiliului Judeţean Timiş.

CONCLUZII

Măsurile dispuse la frontieră în cooperare cu reprezentanţii Agenţiei Frontex în cadrul operaţiunii TERRA 2022-2023, misiunile executate în sistem integrat cu celelalte structuri ale M.A.I. de pe raza judeţului Timiş (Poliție, Jandarmerie, I.G.I.), cât și prin cooperare internațională cu autoritățile sârbe (monitorizare prefrontalieră) au determinat o descurajare a fenomenului şi o scădere semnificativă a indicatorilor pe linie de migraţie. 

Structurile poliţiei de frontieră au iniţiat acţiuni pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale secundare, depistarea persoanelor care încearcă să iasă ilegal din România spre ţări din vestul Europei precum şi depistarea reţelelor de trafic de migranţi.

Situația este în dinamică iar măsurile din competența I.T.P.F. Timișoara vor fi adaptate de asemenea, în funcție de evoluția acesteia.

Polițiștii de frontieră sunt la datorie în permanentă legătură cu partenerii instituționali, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea securității frontierelor României în zona de competență.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe