Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în anul  2019

În data de 13.02.2020, la sediul I.T.P.F. Oradea, în prezenţa domnului chestor principal de poliţie Bute Liviu, adjunct al inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, a avut loc analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în anul  2019. La această activitate au luat parte conducerea inspectoratului, poliţişti de frontieră cu funcţii de conducere din cadrul I.T.P.F. Oradea, şefii structurilor subordonate din judeţul Bihor şi Arad şi reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice de pe raza judeţului Bihor cu care Poliţia de Frontieră colaborează. Cu această ocazie, inspectorul şef al I.T.P.F. Oradea, domnul chestor de poliție Marin BONDAR, a prezentat principalele realizări din domeniile de activitate.

I.T.P.F. Oradea este structura teritorială a Poliției de Frontieră Române care gestionează problemele specifice frontierei de stat la graniţa cu Ungaria și răspunde de întreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat în zona de responsabilitate.

Conform datelor statistice existente la nivelul I.T.P.F. Oradea, prin punctele de trecere a frontierei subordonate inspectoratului situaţia operativă se prezintă astfel:

Valori de trafic

În cursul anului 2019, prin punctele de frontieră de pe raza de competență a I.T.P.F. Oradea –P.T.F Borș, P.T.F Nădlac II, P.T.F Vărșand, au tranzitat frontiera peste 17.500.000 persoane, cu aproximativ 14% mai mult decât în anul anterior.

În ceea ce priveşte mijloacele de transport, în anul 2019 au fost efectuate formalităţile de  frontieră pentru peste 6.700.000 autovehicule. Referitor la situaţia generală a traficului mijloacelor de transport, se constată o creștere (aproximativ 9%) a valorilor de trafic înregistrate în anul 2019, comparativ cu anul 2018.

Nepermiterea intrării în ţară

La controlul de frontieră, în cursul anului 2019, au fost descoperite 17.315 alerte de interes naţional, fiind depistaţi la frontieră 269 urmăriţi general şi internaţional care au fost predaţi autorităţilor competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Acte ilegale:

La nivelul I.T.P.F. Oradea au fost constatate 2.815 acte ilegale din care 2.169 infracţiuni şi 646 contravenţii. Cele mai multe acte ilegale au vizat tentativa de ieşire/intrare ilegală în/din ţară şi infracțiunile de fals/uz de fals.  

Migraţia ilegală

În anul 2019, la nivelul I.T.P.F. Oradea au fost depistate pe linia migrației ilegale un număr de 1.114 persoane care au acționat ilegal atât la frontiera „verde”, cât și în punctele de trecere a frontierei.

În perioada supusă analizei la frontiera „verde” au fost depistați 630 cetățeni străini în tentativă de trecere ilegală a frontierei sau în apropierea frontierei de stat.

Fenomenul migraţionist a fost distribuit aproximativ egal pe cele două județe din competenţa inspectoratului, cu un vârf al detecțiilor la S.P.F. Vărșand pentru jud. Arad și la S.P.F. Borș pentru jud. Bihor.

Din punct de vedere al provenienței, majoritatea migranților depistați provin din centrele pentru solicitanții de azil sau au intrat legal în ţară, în baza unor vize pentru muncă sau studii. Astfel, de remarcat este numărul mare de cetățeni Vietnam, Banghladesh și Sri Lanka în tentativă de trecere ilegală a frontierei, care au intrat legal în România în baza unor vize de lungă ședere cu drept de muncă.

Din punct de vedere al naționalităților, se menține ridicat numărul migranților proveniți din statele generatoare de migranți -Irak, Afganistan, Siria, Iran, India, Turcia, Palestina, Pakistan, remarcându-se o creștere, în ultimul trimestru al anului 2019, al numărului de migranți proveniți din Algeria, Maroc și Tunisia.

Moduri de operare la frontiera verde:

 • deplasarea cu diferite mijloace de transport până în Arad sau Oradea, apoi cu autoturisme care circulă în regim taxi până în apropierea unor localităţi din proximitatea frontierei, iar de acolo pe jos, peste câmp, spre frontieră, folosindu-se de aplicaţiile de hărţi ale telefoanelor mobile, ori de diverse detalii de planimetrie (ape curgătoare care traversează frontiera, calea ferată, alte căi de comunicație);
 • constituirea grupurilor de migranți în apropierea centrelor de azil și deplasarea spre frontieră cu autoturismele unor călăuze sau transportatori, în vederea trecerii ilegale a acesteia;

În anul 2019, în P.T.F.-urile din zona de competență a I.T.P.F. Oradea, în perioada analizată, au fost depistate 484 persoane care au încercat să treacă ilegal frontiera româno-maghiară prin punctele de trecere a frontierei, din care 100 de persoane au utilizat documente de călătorie false/falsificate ori aparținând altor persoane. 

Cele mai multe detecții au fost înregistrate în trimestrul II și IV, în luna decembrie acest indicator fiind în scădere, migranții acționând preponderent la frontiera „verde”.

Cele mai multe cazuri s-a înregistrat în P.T.F. Nădlac II (unde s-au înregistrat peste 65% din detecții) și în P.T.F. Nădlac I.

Se remarcă faptul că aproximativ 94% din cetățenii terți au fost sprijiniţi de călăuze/facilitatori, fiind depistați ascunși în automarfare, autoutilitare sau microbuze. Cei care au încercat să treacă ilegal frontiera fără sprijin, au fost depistați, majoritatea, în tren, fără documente sau ascunși.

Moduri de operare în P.T.F:

În cazul persoanelor ascunse în autovehicule:

 • ascunse în automarfare sau în microbuze, în spatele bagajelor / în spaţii special amenajate;
 • ascunse pe osiile semiremorcilor;
 • ascunse pe platformele unor trenuri de marfă care transportau autoturisme

În anul 2019, la nivelul I.T.P.F. Oradea s-au înregistrat 50 de cazuri în care 463 migranți au fost sprijiniți de către 64 de facilitatori (109 migranți depistați la frontiera „verde” și 354 în P.T.F.-uri).

Din punct de vedere al cetățeniei, 37 facilitatori sunt cetățeni UE (peste 51% cetățeni români), iar 27 sunt cetățeni terți (21 dintre aceștia cetățeni turci, în general șoferi ai automarfarelor în care au fost depistați ascunși migranții).

CONCLUZII:

 • Comparativ cu anul trecut, numărul detecțiilor pe linia migrației ilegale este în creștere, observându-se o scădere a cazurilor înregistrate în P.T.F.-uri, concomitent cu creșterea acestora la frontiera „verde”.
 • Este posibilă menținerea la un nivel ridicat a descoperirilor între P.T.F.-uri pe frontiera româno-maghiară, precum și o creștere a numărului de detecții în P.T.F.-uri;
 • Existența unor rețele de trafic de migranți, posibil transfrontaliere, întrucât grupurile depistate ascunse în mijoace de transport sunt mixte;
 • În ceea ce privește frauda documentară, numărul detecțiilor este relativ constant;

Infracţionalitatea economico-financiară

Combaterea evaziunii fiscale, ca formă de manifestare a infracţionalităţii transfrontaliere a constituit una dintre direcţiile principale de acţiune a structurilor operative din cadrul I.T.P.F. Oradea.

Caracteristic zonei de competenţă, având la bază cazuistica operativă din domeniu, subliniem faptul că evaziunea fiscală în punctele de trecere a frontierei nu reprezintă o formă a macro-criminalităţii transfrontaliere, evenimentele operative având un conţinut sporadic, constatările Poliţiei de Frontieră fiind semnificative în domeniul traficului cu ţigări şi tutun.

 • Traficul de ţigări şi produse din tutun

Traficul cu țigarete de contrabandă și respectiv cu tutun este prezent în continuare la frontiera României cu Ungaria, cantitățile mari descoperite şi modalitățile prin care s-a încercat introducerea/scoaterea acestora în/din țară demonstrând faptul că acest fenomen se menține la cote ridicate și anul 2019.

Astfel, au fost confiscate 534.343 pachete, capturile înregistrând un trend puternic ascendent comparativ cu anul 2018, când au fost confiscate 28.185 pachete ţigări.

În ceea ce privește cantitatea de tutun confiscată în anul 2019 au fost înregistrate 15 cazuri de trafic ilicit cu produse din tutun, din care 10 infracţiuni și 5 contravenţii, cazurile fiind depistate atât în punctele de frontieră, cât şi pe căile de comunicații din zona de competență a I.T.P.F. Oradea.

Cazuri semnificative:

 • Cea mai mare captură de țigarete a fost înregistrată în data de 24.09.2019, pe sensul de intrare în țară din T.F. Nădlac II, când un cetățean român a încercat să introducă ilegal în țară 439.980 pachete țigări netimbrate, ascunse în compartimentul marfă al remorcii.
 • În data de 16.10.2020, la nivelul P.T.F. Borș, doi cetățeni au încercat să scoată din țară 000 pachete țigări, în vederea transportării acestora în Budapesta. În urma controlului amănunțit efectuat asupra autoutilitarei marca Mercedes-Benz, s-a constatat faptul că aceasta are un spaţiu special amenajat, în care au fost descoperite țigaretele cu timbru ucrainean.
 • Trafic cu alcool

În anul 2019, la nivelul I.T.P:F. Oradea, au fost constatate fapte contravenționale (S.P.F. Vărşand şi S.P.F. Valea lui Mihai), în urma cărora a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de 36 de litri de băuturi spirtoase şi 62 de litri de alcool netimbrat, în valoare totală de 3.388 lei și au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 1.500 lei.

Bunuri furate sau a căror proveniență nu poate fi dovedită (provenienţă ilicită)

Au fost înregistrate 5 cazuri, câte 2 la S.P.F. Borș și S.P.F. Nădlac şi unul la S.P.F. Curtici, fiind identificate bunuri în valoare totală de 154.900 lei, fiind întocmite 2 dosare penale privind săvârșirea infracțiunilor de furt şi respectiv de tăinuire și aplicate 3 sancţiuni contravenționale în valoare totală de 7.000 lei.

 • Bunuri contrafăcute

Lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.T.P.F. Arad au instrumentat dosare pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare,   fiind reținute 439 de parfumuri, 780 de tricouri, 182 de perechi de blugi, 227 cutii/pachete diverse medicamente, 38 de perechi de ochelari de soare, 93 de curele, 26 de eșarfe, 16 ghiozdane, 7 prosoape, 90 șepci, 84 portofele, 324 de perechi de ciorapi, purtând însemnele și denumirile unor mărci cunoscute, bunuri în valoare totală de 321.934 de lei;

 • Traficul internațional cu autoturisme furate

În cursul anului 2019, la nivelul I.T.P.F. Oradea au fost descoperite 67 autovehicule furate sau căutate de autorităţi, fiind cercetate 70 persoane, cetățeni români, unguri, albanezi, bulgari şi alţii.

Cele mai multe detecții au fost înregistrate în P.T.F. Nădlac II (28 autoturisme și 2 autoutilitare), P.T.F. Borș (16 autoturisme, 1 automarfar, 1 autoutilitară și 1 tractor) și P.T.F. Nădlac (8 autoturisme, 2 autoutilitare și 2 microbuze).

Din documentarea asupra cazuisticii înregistrate, au rezultat următoarele concluzii:

 • state de provenienţă: predomină Italia, Germania, Franţa, dar s-au înregistrat şi cazuri din Marea Britanie, Austria, Belgia și inclusiv România;
 • tipuri de autoturisme: autoturisme din clasa de lux, în special S.U.V.-uri, dar şi o gamă largă de autovehicule de transport marfă;
 • ţări de destinaţie: România, Ucraina, Moldova, Belarus, Federaţia Rusă şi Turcia;
 • cetăţenia transportatorilor-cărăuşi: în mare parte sunt cetățeni români, italieni, ruşi, moldoveni, precum şi unguri sau polonezi.

Cazuri semnificative:

 • La data de 29.07.2019, în P.T.F. Nădlac, un cetăţean român conducând ansamblul rutier format din autoturism marca Mercedes-Benz înmatriculat în România şi platforma marca Boro, înmatriculată în Polonia, transporta pe platforma sus-menţionată autoturismul marca Audi, model S8 plus, culoare gri, cu o valoare estimată de 320.000 lei.

          Autoturismul transportat pe platformă, plăcuţele aplicate pe acesta şi certificatul de înmatriculare figurau cu menţiunea „Bun pentru confiscare". Autoturismul sus-menţionat a fost indisponibilizat.

 • În data de 26.09.2019, la P.T.F. Borş s-a prezentat pentru a intra în ţară un cetăţean român, conducând un autoturism marca Land Rover Range Rover Velar. La controlul de frontieră s-a constatat că seria de caroserie poansonată pe autoturism nu este una şi aceeaşi cu cea din copia certificatului de înmatriculare prezentat la control, fapt pentru care persoana şi autoturismul au fost conduşi la sediul S.P.F. Borş pentru verificări şi cercetări. În urma verificărilor s-a constatat că pentru vehiculul în cauză autorităţile italiene au emis o alertă de confiscare. Autoturismul a fost evaluat la suma de 000 lei.

Trafic  droguri

La nivelul I.T.P.F. Oradea au fost înregistrate 12 capturi de droguri și precursori,fiind întocmite 12 dosare penale. Cazurile au fost preluate de către ofiţeri din cadrul B.C.C.O., în vederea continuării şi finalizării cercetărilor.

Colaborare internă

Activitatea de cooperare cu toate structurile reprezentate la nivelul celor două județe s-a desfăşurat în bune condiţii, reuşindu-se menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona de competenţă a inspectoratului.

Totodată, pentru perioada 20.12.2019 – 12.01.2020, a fost întocmit un plan de cooperare operativă având ca semnatari I.T.P.F. Oradea – Serviciul pentru Imigrări Bihor şi Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Bihor, acesta având ca scop prevenirea și combaterea eficientă a migraţiei ilegale și a infracţionalităţii transfrontaliere prin desfăşurarea activităţilor de prevenire, constatare şi combatere a faptelor ilegale în domeniul migraţiei ilegale, a traficului cu materiale explozibile și pirotehnice, a contrabandei cu produse accizabile sau de larg consum, în domeniul criminalităţii specifice transportului feroviar de călători, pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în staţiile C.F.R. şi în zona acestora, cât şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale ce afectează siguranţa călătorilor, bunurile şi valorile acestora.

Colaborare internaţională

În anul 2019, I.T.P.F. Oradea a cooperat cu cele patru Inspectorate de Poliție de pe teritoriul Ungariei, situate la frontiera cu România, având în vedere menţinerea unei legături permanente pentru rezolvarea tuturor situaţiilor apărute în ceea ce privește combaterea traficului de migranți, a infracțiunilor transfrontaliere, fluidizarea traficului de călători şi autovehicule prin PTF- uri . În acest sens s-au desfășurat:

 • 188 ședințe de lucru;
 • 48 cercetări în comun;
 • 476 misiuni în comun.

Principala preocupare a constat în menţinerea bunei cooperări cu organele de graniţă vecine. Pentru aceasta a fost menţinută o legătură permanentă cu structurile similare ale poliţiştilor din Ungaria efectuându-se un schimb de comunicări şi corespondenţe cu partea ungară.

De asemenea, în anul 2019 un număr de 9 poliţişti de frontieră din cadrul I.T.P.F. Oradea au participat la 9 misiuni organizate de  Agenția Frontex, în Grecia, Polonia, Bulgaria, Italia, Croaţia şi Spania şi 7 polițiști au participat la 13 cursuri de instruire în străinătate organizate de către Agenția Frontex în Polonia, Olanda, Bulgaria, Ungaria şi Croaţia. Un polițist a participat la 2 activităţi de Evaluare Schengen în Polonia şi Slovenia și 1 poliţist de frontieră este detaşat la Varşovia, până în anul 2022.

Implicarea I.T.P.F. Oradea în diferite campanii cu impact social

 • #10PENTRUSIGURANTA 

În perioada 10.09.-18.09.2019 au fost desfășurate activități specifice în vederea prevenirii unor manifestări antisociale în rândul elevilor având ca scop:

 • îmbunătățirea modului de comportare și de exprimare al elevilor din învățământul preuniversitar în timpul prezenței lor la școală;
 • îmbunătățirea disciplinei în școală și reducerea/eliminarea absenteismului școlar;
 • conștientizarea elevilor cu privire la modalitățile de sesizare a unor eventuale fapte antisociale despre care au luat cunoștință sau căror le-au căzut victime.

La această campanile au desfășurat activități specifice în vederea prevenirii unor manifestări antisociale în rândul elevilor doi ofițeri și un agent din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, astfel:

 • Evenimentul #OraDea bate recordul

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost partener în Proiectul inițiat de echipa KAPO. Astfel, polițiste de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea au participat la cel mai mare proiect “SĂNĂTATE PE GHETE” - evenimentul #OraDea bate recordul și cea mai mare oră de KANGOO JUMPS din istorie, ce a avut loc în Piața Unirii din Oradea.

 • Campania „Orașului Faptelor bune”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea s-a alăturat în data de 19.12.2019, Campaniei „Orașului Faptelor bune”, organizat de radio ZU în Piața Unirii, donând benevol pentru un caz umanitar.

 • Școala Altfel

În cursul anului 2019 și în cadrul programului „Școala Altfel” poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F ORADEA au vizitat  Grădinița cu Program Prelungit nr.45 din Oradea.        

Poliţiştii de frontieră le-au prezentat celor mici principalele atribuţii ale instituţiei şi activităţile specifice care se desfăşoară în munca de supraveghere a frontierei. La finalul prezentării a urmat o secţiune interactivă în cadrul căreia reprezentanţii I.T.P.F ORADEA  au răspuns la întrebările celor mici și totodată au fost întrebați dacă doresc să devină  polițiști de frontieră.

Obiective propuse în anul 2020

 • Organizarea şi implementarea acţiunilor operative pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor circumscrise criminalităţii organizate transfrontaliere şi migraţiei ilegale;
 • Asigurarea şi menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii, mijloacelor de mobilitate şi a altor bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor specifice inspectoratului;
 • Organizarea aplicării planificării operaţionale, precum şi evaluarea activităţii de supraveghere şi control la trecerea frontierei din zona de competenţă în vederea implementării Strategiei privind securizarea frontierei de stat, cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu;
 • Verificarea modului de respectare a legilor, ordinelor, reglementărilor, dispoziţiilor şi a obligaţiilor asumate, la nivelul personalului P.F.R.;
 • Organizarea, planificarea, coordonarea şi realizarea activităţilor de afaceri europene şi cooperare internaţională în vederea aplicării prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră încheiate de România cu Ungaria precum şi cu alte state sau organizaţii internaţionale sau regionale.
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019
 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea  în anul  2019

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe