Carieră

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director II la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi
Concurs pentru ocuparea funcţiei de director II la Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile pentru ocuparea posturilor de la Serviciul Comunicaţii Radio și de la Serviciul Sisteme de Supraveghere
Concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Sisteme de Supraveghere din cadrul Direcţiei Logistice
Concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Concurs în vederea încadrării directe a 3 posturi vacante de personal contractual, pe perioadă determinată, până la data de 31.08.2019
Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de personal contractual, referent de specialitate debutant - gradul I
Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de personal contractual - referent de specialitate debutant
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române recrutează candidaţi pentru sesiunile de admitere - 2018 și ianuarie 2019
Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea pentru ocuparea postului de ofițer specialist I cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Administrativ
Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofiţer la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul DCTI
Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea unui post de ofiţer la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale din cadrul DFEN
Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea a două posturi de ofiţer la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe din cadrul Direcţiei Financiare
Tabel cu rezultatele finale la concursul organizat de IGPF pentru ocupare unui post de ofiţer la Compartimentul Intendenţă al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică de la Direcţia Logistică
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofițer de la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul SPF Aeroport Sibiu
Anunt referitor la analiza şi soluţionarea contestaţiei privind concursul organizat de IGPF pentru ocuparea unui post ofiţer la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale din cadrul DFEN
Tabel nominal cu rezultatele la proba de departajare la concursul organizat de IGPF pentru ocupare a două posturi de ofiţer la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe-Direcţia Financiară
Rezultatele finale obţinute la examenul pentru ocuparea postului de ofițer specialiat II (psiholog) la Compartimentul Psihologie din cadrul SFICPPF Iaşi
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea pentru ocuparea postului de ofițer specialist I cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Administrativ
Rezultatele la testul scris la concursul organizat pentru ocuparea postuluide ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații și Informatică de la Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul CSCTFABO
Rezultatele obţinute la testul scris pentru ocupare unui post de ofiţer specialist I la Compartimentul Intendenţă al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică din cadrul Direcţiei Logistice
Tabel cu rezultatele la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcției Comunicaţii și Tehnologia Informației
Tabel cu rezultatele finale obținute pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Logistice

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe