Carieră

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct la Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin
Concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al şefului inspectoratului teritorial la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Organizare al Direcţiei Resurse Umane din cadrul I.G.P.F.
Anunţ pentru ocuparea postului Şef catedră ”Pregătire Juridică, Limbi Străine și Științe Socio-Umane” de la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi
Concurs pentru ocuparea postului de director I la Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului teritorial la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara
Concurs pentru ocuparea postului vacant de șef catedră la Catedra de Ordine Publică a Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin
Concurs în vederea încadrării din sursă externă a două posturi vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele finale obţinute la examenul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef birou la Biroul Inspecția Muncii din cadrul Direcției Resurse Umane
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef punct poliție de frontieră aeroport Cluj Napoca
Rezultatele finale la testul scris tip grilă pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul D.C.T.I.
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef punct poliție de frontieră aeroport Cluj Napoca
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră POZ. 3
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef punct poliție de frontieră la Punctul Poliției de Frontieră Aeroport „Henri Coandă”
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră POZ. 2
Rezultatele la proba de departajare pentru ocupare postului vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de şef birou II la Tura 4 Serviciu din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă
Concurs pentru ocuparea funcţiei de șef birou la Biroul Management Stări Excepționale, Planificare Misiuni și Înzestrare al Centrului Operațional de Coordonare din D.M.O. a I.G.P.F.
Concurs pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcția Logistică a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
Rezultatele finale la testul scris tip grilă, obţinute la concursul pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist II la Serviciul Sisteme de Supraveghere din cadrul Direcției Logistice
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de şef birou II la Tura 3 Serviciu din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă
Anunț privind susţinerea interviului de departajare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul D.C.T.I.
Rezultatele la proba de departajare – interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul pentru ocupare unui post de ofiţer specialist II în cadrul Direcției Logistice
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de director II la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe