Situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, la data de 29.02.2016

Categorii de cheltuieli

2016

Titlul I "Cheltuieli de personal"

13.729.499

Titlul II "Bunuri si servicii "

758.500

Titlul VIII "Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

355.473

Titlul X "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

390.354

Titlul XI "Alte cheltuiel"

0

Titlul XIII "Active nefinanciare"

0

Total Cap. 61.03.03 "Ordine publica si siguranta nationala" - Sursa "Integral de la buget"

15.233.826

Titlul VII "Alte transferuri"

0

Total Cap. 61.25 "Cercetare dezvoltare pentru opinia publica si siguranta nationala"

0

Titlul VIII "Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare"

779.527

Titlul X "Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

503.800

Total Cap. 61.03.03 "Ordine publica si siguranta nationala" - Sursa "Fonduri externe nerambursabile"

1.283.327

Titlul I "Cheltuieli de personal"

0

Titlul II "Bunuri si Servicii"

0

Titlul XIII "Active nefinanciare"

0

Total Cap. 65.05 "Invatamant"

0

Titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"

5.128

Titlul IX "Asistenta sociala"

104.209

Total Capitolul 68.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii"

109.337

Titlul IX "Asistenta sociala"

0

Total Cap. 68.08 "Ajutoare la trecerea in rezerva"

0

Titlul IX "Asistenta sociala"

0

Total Capitolul 68.50 "Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale"

0

TOTAL GENERAL

16.626.490

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe