Informații publice

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
Situație privind achiziţiile publice din luna martie
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna martie 2021
Proiect  „Îmbunătăţirea sistemului național de azil şi migraţie”
Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistenţă juridică
Anunț privind examinarea medicală de către candidații la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea februarie-aprilie 2021
Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă, concurs de admitere la S.P.A.P.F. Oradea
ANUNȚ privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidații înscriși pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu”
ANUNȚ privind susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidaţii înscrişi la I.G.P.F. pentru concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră
Rezultatele finale pentru postul de ofițer la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Rezultatul la contestație - concurs ocupare post vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
Situaţia achiziţiilor publice la nivel I.G.P.F. din luna februarie
Rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
Rezultatele obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna februarie 2021
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 12.03.2021
Dezvoltarea Unităţii Naţionale de Informaţii Privind Pasagerii
Anunț privind susținerea examenului scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la S.C.M.I.I.T. - D.P.C.M.I.I.T.
Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2020
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2021
Situaţia privind execuția bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (aparat propriu)  la data de 31.12.2020
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 31.12.2020
ANUNȚ privind candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de I.G.P.F.-P.D.C.P.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe