Informații publice

Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliție poliție la C.A.T.A.S.A.T.
Achiziţie modernizare/mentenanta echipamente si sisteme folosite pentru detectie, identificare si alertare - Servicii de mentenanta corectiva autospeciale de supraveghere
Achiziţii echipamente optoelectronice pentru detecţie şi identificare. Mobilitate terestră
Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Situaţie privind achiziţiile publice efectuate la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în luna septembrie 2021
În completare la anunțul publicat în data de 20.10.2021 cu privire la evaluarea psihologică a agenţilor de poliţie înscrişi la concursurile organizate de către I.G.P.F.
Anunţ privind desfăşurarea testului la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliţie la C.S.C.T.F.A.B.O.
Anunţ privind testarea psihologică a agenţilor de poliţie înscrişi la concursurile organizate de către I.G.P.F. pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie
Anunț privind rezultatele finale obținute la proba de evaluare a performanțelor fizice la concursul pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.T.F.A.B.O.Otopeni
Adoptarea sistemului informatic şi a infrastructurii IT&C la nivelul PFR conform Regulamentului EES 2017/2226
Dezvoltarea infrastructurii și capabilităților IT&C pentru implementarea EES și ETIAS, modernizare SIS Recast PFR
Mentenanţă corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre, în judeţul Caraş Severin (SCOD)
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna septembrie 2021
Anunț privind rezultatele probei de evaluare a performanței fizice a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu, Garda de Coastă
Anunț privind modificarea graficului de concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de agent de poliție prevăzute cu specialitatea supravegherea și controlul trecerii frontierei-Otopeni
Informatii privind proba de evaluare a performantei fizice pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante, din sursă externă, la I.G.P.F., I.T.P.F. Giurgiu si Garda de Coastă
Erată la anunţul de concurs organizat de I.G.P.F., pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliţie la Comp. Administrarea Patrimoniului Imobiliar, D.A.L.
Erată la anunţul de concurs organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea a 1 post vacant de ofiţer specialist 1 la Comp. Asigurare Tehnică Auto, D.A.L.
Erată la anunțul privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.C.T.F. Aeroporturi - Otopeni
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul privind ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la C.S.T.F.A.B.O., P.T.F.A. Henri Coandă
ERATĂ la Anunțul de concurs pentru ocuparea postului vacant, prin încadrare directă, de ofițer specialist I la Biroul Inspecția Muncii din cadrul Direcției Resurse Umane a I.G.P.F
Anunţ în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist I, la Biroul Inspecția Muncii din cadrul Direcției Resurse Umane
Anunț în vederea ocupării a 2 posturi de ofițer specialist I (psiholog) : 1 post la C.S. din cadrul I.T.P.F. Timișoara, 1 post la B.P. din cadrul I.G.P.F.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe