Informații publice

În atenția candidaţilor înscrişi pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - evaluare psihologică
Anunț privind candidații care au promovat evaluarea psihologică susținută în data de 24.02.2021
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de I.G.P.F. - ofițer specialist principal I și ofițer specialist II - evaluare psihologică
Situaţia achiziţiilor publice la nivel I.G.P.F. - luna ianuarie
Analiza activității Poliției de Frontieră Române pe anul 2020
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna ianuarie 2021
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 14.02.2021
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist principal I la Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul D.P.C.M.I.l.T.
În atenția candidaților pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră - a fost modificată adeverința medicală în conformitate cu OMAI 23/2021
I.G.P.F. recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 29.01.2021
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Tranfrontaliere
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Anunț referitor la intenția de ocupare a unui post vacant de ofițer de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile
Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare pentru concursul privind ocuparea funcției de ofițer specialist II la S.C.M.I.I.T. din cadrul D.C.M.I.I.T., I.G.P.F
Situația privind achizițiile publice în luna decembrie 2020
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al Serviciului Administrativ -
Rezultatele finale la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Biroul de Presă din cadrul C.I.R.P.
Rezultatele la proba de departajare la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Biroul de Presă din cadrul C.I.R.P.
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna decembrie 2020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe