Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii


În data de 16.02.2022, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a avut loc inaugurarea sediului destinat Unității Naţionale de Informaţii privind Pasagerii (UNIP), structură a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră ce utilizează datele din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.  

Construcţia clădirii a reprezentat ultima etapă a Proiectului ROFSIP2018OS5A17P01-Dezvoltarea Unităţii Naţionale de Informaţii privind Pasagerii, proiect finanţat din Fondul pentru Securitate Internă, componenta pentru cooperare poliţienească, ce a avut obiectiv general îmbunătățirea schimbului de informații, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

Prin intermediul acestui proiect, Poliţia de Frontieră Română a realizat optimizarea soluţiei IT, crearea unui centru de recuperare a datelor, pregătirea personalului, dar şi asigurarea de condiţii optime de lucru pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul PNR.

Clădirea UNIP reprezintă o construcţie administrativă în suprafaţă construită desfăşurată de aproximativ 3.900 de mp, iar destinaţia încăperilor este de spaţii de birouri, tehnice si administrative pentru asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru personal.

Valoarea investiţiei a fost de aproximativ 22,2 milioane lei, clădire complet dotată, atât cu echipamente tehnice specifice, cât şi cu mobilier. Sursele de finanţare ale proiectului sunt reprezentate de contribuția financiară UE (12 milioane lei) din Fonduri Externe Nerambursabile şi de fonduri alocate de la bugetul de stat (10,2 milioane lei).

În urma procedurii de atribuire prin licitaţie publică organizate la nivelul instituţiei, imobilul a fost construit şi operaţionalizat în termenul stabilit conform contractului (18 luni de la data semnării).

UNIP a fost operațională de la 01 ianuarie 2016, însă având în vedere faptul că spaţiile în care a funcţionat nu pot asigura condiţii optime pentru tot personalul, echipamentele, sistemele din dotare, nici spaţii adecvate pentru păstrarea documentelor specifice domeniului, a fost necesară crearea unei infrastructuri adaptate nevoilor în creştere de prelucrare a datelor, care să garanteze un nivel ridicat de securitate şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Astfel, noua clădire are capacitatea de a găzdui atât personalul propriu, cât şi reprezentanții celorlalte autorități competente naționale, obiectivul general fiind îmbunătățirea schimbului de informații în vederea înlăturării ameninţărilor la adresa securității naționale. Astfel, în conformitate cu art. 7, alin. 3 din Legea 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, autoritățile competente prevazute de lege (Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Român de Informații,  Serviciul de Informații Externe,  Ministerul Apărării Naționale: Direcția Generală de Informații a Apărării,  Ministerul Public,  Agenția Națională de Administrare Fiscală: Direcția Generală a Vămilor) pot detaşa sau delega personal la UNIP în scopul efectuării evaluărilor prevăzute la art. 20-22 din acelaşi act normativ.

În cadrul unităţii, toate activităţile se derulează în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu respectarea cadrului legal ce vizează informaţiile care pot fi destinate publicităţii, implică verificări specifice în vederea comunicării datelor solicitate de autorităţile competente, interoperabilitate cu celelalte autorităţi competente naţionale, structuri similare din celelalte state membre UE, state terţe şi Europol, precum şi stabilirea profilurilor de risc aferente unor infracţiuni grave şi infracţiuni de terorism.

INFORMAŢII DE BACKGROUND

Începând cu luna noiembrie 2015, în baza Ordonanţei nr.13 din iulie 2015, în cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera funcţionează Unitatea Naţională cu Informaţii privind Pasagerii (UNIP) ca fiind structura responsabilă cu procesarea datelor despre pasageri (datele PNR), în scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism, infracțiunilor conexe şi la adresa securității naționale, precum şi prevenirii şi înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale.

UNIP reprezintă punctul naţional de contact cu Unităţile de acest gen din alte state membre UE şi este responsabilă pentru schimbul de date PNR (Passenger Name Record) cu acestea. În Europa, România este cel de-al treilea stat, după Marea Britanie şi Franţa, care a operaţionalizat Unitatea de Informații privind Pasagerii (UIP) în vederea colectării datelor PNR de la companiile aeriene, stocării, procesării, analizării și transmiterii lor către autoritățile competente pentru prevenirea, detectarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.

Activitatea UNIP este una complexă care implică verificări specifice în vederea comunicării datelor solicitate de autorităţile competente, analiza datelor PNR, interoperabilitate cu celelalte autorităţi competente naţionale, structuri similare din celelalte state membre UE, state terţe şi Europol, implementarea conceptului de targeting, stabilirea profilurilor de risc aferente unor infracţiuni din sfera celor ce intră sub incidenţa prelucrării datelor PNR.

Având în vedere cantitatea mare de informaţii colectată de la operatorii aerieni, sunt necesare echipamente IT cu putere de stocare şi procesare foarte mare, toate activităţile specifice de verificare şi relaţionare a datelor colectate necesitând utilizarea unor resurse de mare performanţă.

În contextul intensificării atacurilor teroriste și a criminalității organizate la nivel internațional, favorizate de eliminarea controalelor la frontierele interne, la data de 27 aprilie 2016 a fost adoptată Directiva UE 681/2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. Directiva PNR a fost transpusă în legislația națională prin Legea 284 /2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.

  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii
  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii
  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii
  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii
  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii
  • Sediu modern pentru Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe