Peste 10 candidaţi înscrişi pe un loc, pentru ocuparea posturilor vacante din structurile operative ale Poliţiei de Frontieră

În perioada 05.10-05.11.2016, va continua procedura de desfăşurare a concursului, prin încadrare directă, pentru ocuparea celor 604 posturi vacante de agenţi în structurile operative ale PFR, în serviciile specializate în supravegherea și controlul frontierei, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în compartimentele ture de serviciu ale Sectoarelor Poliţiei de Frontieră și în punctele de trecere aeroportuare.

Până la data de 04.10.2016, data limită de înscriere, peste 6.300 candidaţi şi-au depus cererile de înscriere la centrele de recrutare, I.G.P.F. și structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, repartizaţi astfel:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - www.politiadefrontiera.ro - peste 930 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 84 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ, repartizate la Aeroportul Internaţional Henri Coandă (42 posturi) şi pe celelalte aeroporturi internaţionale din ţară (42 posturi).

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoarawww.itpftimisoara.eu - peste 1.085 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 119 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ;

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei - www.ijpfmm.ro  - peste 770 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 100 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ;

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi - www.ijpfiasi.ro - peste 860 candidați înscriși pentru ocuparea a 47 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ;

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - www.ijpfgiurgiu.ro - peste 840 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 79 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ;

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradeawww.itpforadea.ro  - peste 1.150 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 109 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ;

Garda de Coastă - www.garda-de-coasta.ro - peste 700 candidaţi înscrişi pentru ocuparea a 66 posturi vacante de agenţi de poliţie din domeniul operativ.

În perioada următoare, până la data de 19.10.2016, candidaţii înscrişi urmează să-și completeze dosarele de recrutare la structurile de resurse umane unde au aplicat, cu documentele prevăzute în anunţurile de concurs publicate pe site. Testarea psihologică şi examinarea medicală sunt obligatorii şi eliminatorii în cadrul procesului de recrutare.

Candidații care îndeplinesc condițiile de participare vor susţine concursul de încadrare pentru posturile de agenţi din domeniul operativ în 2 etape.  

Prima etapă constă în promovarea probei eliminatorii de evaluare a performanţei fizice, potrivit probelor şi baremelor prevăzute în anunţul de concurs.

Cea de-a doua etapă se va desfăşura în data de 05.11.2016 şi constă în susţinerea unui test scris - tip grilă - pentru verificarea cunoştintelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului la care pot participa numai candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini.

Subiectele vor fi elaborate de către o comisie centrală constituită la nivelul I.G.P.F. şi vor fi transmise simultan, în ziua concursului, la structurile teritoriale organizatoare.

Afişarea rezultatelor finale se va face după soluţionarea contestaţiilor.

Informaţii complete privind constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, probele de selecţie şi criteriile de departajare, precum şi tematica şi bibliografia necesare susţinerii concursului pentru post pot fi obținute de la structurile de resurse umane ale I.G.P.F., inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, Gărzii de Coasta, avizierele de la sediile instituțiilor, precum şi de pe anunţurile de concurs postate pe site-urile instituționale.

Această activitate, care presupune completarea deficitului existent la nivelul PFR, se înscrie în obiectivele instituţiei de creştere a capacităţii de acţiune la nivelul structurilor teritoriale şi, implicit, întărirea componentei operative a Poliţiei de Frontieră.

  • Peste 10 candidaţi înscrişi pe un loc, pentru

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe