Situația privind bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, actualizat la data de 15.02.2016

Categorii de cheltuieli

2016

Titlul I "Cheltuieli de personal"

718.059.000

Titlul II "Bunuri si servicii "

42.770.000

Titlul VIII "Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

23.650.000

Titlul X "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

6.779.000

Titlul XI "Alte cheltuiel"

9.000

Titlul XIII "Active nefinanciare"

4.492.000

Total Cap. 61.03.03 "Ordine publica si siguranta nationala" - Sursa "Integral de la buget"

774.713.000

Titlul VII "Alte transferuri"

100.000

Total Cap. 61.25 "Cercetare dezvoltare pentru opinia publica si siguranta nationala"

100.000

Titlul VIII "Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare"

7.304.000

Titlul X "Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

3.273.000

Total Cap. 61.03.03 "Ordine publica si siguranta nationala" - Sursa "Fonduri externe nerambursabile"

10.577.000

Titlul I "Cheltuieli de personal"

5.953.000

Titlul II "Bunuri si Servicii"

1.808.000

Titlul XIII "Active nefinanciare"

33.000

Total Cap. 65.05 "Invatamant"

7.794.000

Titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"

240.000

Titlul IX "Asistenta sociala"

4.900.000

Total Capitolul 68.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii"

5.150.000

Titlul IX "Asistenta sociala"

76.000

Total Cap. 68.08 "Ajutoare la trecerea in rezerva"

76.000

Titlul IX "Asistenta sociala"

36.000

Total Capitolul 68.50 "Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale"

36.000

TOTAL GENERAL

798.436.000

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe