Relații cu publicul

În vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare, dar și pentru protejarea tuturor persoanelor, în contextul pandemic actual, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, modalitatea de lucru pe linie de relații cu publicul este următoarea:

Activitatea de primire în audiență se desfășoară numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prevăzută de solicitant.

Activitatea de consiliere a cetățenilor se desfășoară prin intermediul liniilor telefonice 021/9590 și 0262.314.528, int. 26.085.

Activitatea de primire a petițiilor este asigurată prin intermediul trimiterilor poștale (Strada Dragoș-Vodă nr. 38, localitatea Sighetu Marmației, județul Maramureș), a adresei instituționale de e-mail (ijpf.maramures@mai.gov.ro) sau a prezentului formular de petiții.

Petiții

Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulata în scris, ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite autorități și instituții publice.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

Cererea, petiția sau reclamația trebuie să conțină o descriere detaliată a împrejurărilor în care s-au produs faptele sau să indice temeiul legal în care se face solicitarea.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute. 

Puteți înregistra cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea dumneavoastră prin intermediul formularului următor:

*Fișierele atașate nu trebuie să depășească limita maximă de 10MB.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, operator de date cu caracter personal nr. 104 şi 8881.

*Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv cele de upload. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe