Sistemul de Informații Schengen de a doua generație SIS II

Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) reprezinta o baza de date electronica de interes politienesc care permite autoritatilor competente din statele membre sa coopereze in vederea mentinerii ordinii publice si securitatii nationale pe teritoriul statelor membre, folosind informatii comunicate prin intermediul acestui sistem.

Ca etapa prealabila in procesul de implementare a S.I.S. II in Romania, se va infiinta Sistemul Informatic National de Semnalari (S.I.N.S.), care contine semnalarile de interes national si de interes Schengen emise de catre autoritatile nationale competente.

S.I.N.S. permite autoritatilor nationale competente ca prin intermediul unei proceduri de cautare automata in sistem sa aiba acces la semnalarile cu privire la persoane si bunuri,in scopul indeplinirii atributiilor specifice in domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectarii regimului vamal, al eliberarii vizelor si permiselor de sedere, precum si al celorlalte controale si activitati specifice efectuate de organele de politie sau de catre alte autoritati in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice si a securitatii nationale.

Categorii de persoane ale caror date pot fi introduse in S.I.S.:

  • persoane care fac obiectul unor proceduri de extradare sau de predare in baza unui mandat european de arestare;

  • persoane (inadmisibili) straine (cetateni terti) impotriva carora s-a dispus masura nepermiterii intrarii si strainii impotriva carora a fost dispusa masura expulzarii, returnarii sau impotriva carora a fost dispusa masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei;

  • persoane disparute sau care in interesul propriei protectii sau pentru prevenirea amenintarilor, trebuie plasate in mod provizoriu intr-un loc sigur la cererea autoritatii competente sau a autoritatii judiciare competente;

  • persoane citate pentru a se prezenta in fata autoritatilor judiciare in cadrul unei proceduri penale care antreneaza raspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau persoanele carora trebuie sa li se comunice o hotarare penala;

  • persoane care fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific.

Date personale ce pot fi introduse in S.I.S.:

  • numele si prenumele, numele la nastere si numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat, semnele fizice particulare, obiective si inalterabile, data si locul nasterii, cetatenia, motivul semnalarii, autoritatea care emite semnalarea, decizia sau hotararea care a stat la baza semnalarii, masurile care trebuie luate etc.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe