Legislativ - legislație europeană și legislație națională

  • Legislaţie europeană:
   • Convenţia de Implementare a Acordului Schengen - art.102-118 - protecţia datelor personale în S.I.S. şi art. 126-130 - protecţia datelor cu caracter personal;
   • Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, actualizată;
   • Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din  27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
   • Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către institutiile şi organismele comunitare şi la libera circulatie a acestor date;
   • Directiva UE 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din  27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date;
   • Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice;

   

  • Legislaţie naţională:
   • Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Conventiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, actualizată;
   • Legea nr.129 din 15.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
   • Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile / unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe