Informații publice

Contract subsecvent de servicii nr. 22 la acordul cadru nr. 179 din 31.03.2017 - Mentenanță ATTICA
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 31.07.2020
Contract de achiziție publică de produse nr. 193 din 27.07.2020 - Sistem automat de verificare a documentelor de călătorie în aeroporturi - Porțile ABC
Contract nr. 193 din 27.07.2020 - Sistem automat de verificare a documentelor de călătorie în aeroporturi – Porțile ABC
Contract subsecvent de servicii nr. 14 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 14 - 191 din 23.07.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Situaţia privind achiziţiile publice în luna iunie 2020
Contract subsecvent de servicii nr. 4 la acordul-cadru nr. 589 din 24.10.2019 - lot 2 - Mentenanță senzori radar
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna iunie 2020
Garda de Coastă cedează cu titlu gratuit bunuri materiale
Contract de achiziție de produse nr. 181 din 13.07.2020 - Extindere și modernizare videoconferința PFR
Contract nr. 181 din 13.07.2020 - Extindere si modernizare videoconferinta PFR
Contract subsecvent de servicii nr. 13 la acordul cadru nr. 553 din 03.10.2018 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract subsecvent nr. 13 - 178 din 09.07.2020 - Mentenanţă preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală
Contract de achiziţie publică de produse nr. 177 din 09.07.2020 - Achiziționare de mijloace de mobilitate terestră - autospeciale transport echipamente
Contract nr. 177 din 09.07.2020 - Achiziționare de mijloace de mobilitate terestră – autospeciale transport echipamente
Plățile efectuate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în data de 30.06.2020
Contract subsecvent de servicii nr. 21 la acordul cadru nr. 179 din 31.03.2017 - Mentenanță ATTICA
Act-adiţional nr. 1/ 163/25.06.2020 la contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 103 din 26.03.2020 - Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery
CS 2 la AC 162 din 24.06.2020 - MENTENANŢA PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ PENTRU NAVA MARITIMĂ DE SUPRAVEGHERE - PROIECT OPV 6610
Acord cadru nr. 162 din 24.06.2020 -MENTENANŢA PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ PENTRU NAVA MARITIMĂ DE SUPRAVEGHERE - PROIECT OPV 6610
CS 1 la AC 162 din 24.06.2020 - MENTENANŢA PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ PENTRU NAVA MARITIMĂ DE SUPRAVEGHERE - PROIECT OPV 6610
Contract subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 3/ 161 din 23.06.2020 la acordul-cadru nr. 98 din 19.03.2020 - Mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar
Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna mai 2020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe