Situaţia privind executia bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) la data de 31.12.2023

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F.

Categorii de cheltuieli

2023

Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

Titlul I "Cheltuieli de personal"

201.593.987

Titlul II "Bunuri şi servicii "

28.885.851

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

0

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

84.538.108

Titlul XI "Alte cheltuieli"

13.549

Titlul XIII "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut  PNRR"

1.252.544

Titlul XV "Active nefinanciare"

3.130.914

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

319.414.953

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

0

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului  financiar 2014-2020

48.744.846

 Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

48.744.846

Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.888.751

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.888.751

Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

83.650

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

83.650

TOTAL GENERAL

     370.132.200

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe