Carieră

Rezultatele  finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director I la Direcția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei
Rezultatele finale obţinute de candidaţi la interviu pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute de candidaţi la interviu pentru ocuparea  posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele finale obţinute de candidaţi la testul grilă susținut pentru pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef catedră la Catedra Pregătire Specifică din cadrul SFICPPF Iași
Rezultatele obţinute de candidaţi la testul grilă susținut pentru pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director adjunct la SFICPF Iași
Anunț pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului teritorial la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi
Tabel nominal cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de adjunct al şefului inspectoratului teritorial la I.T.P.F. Giurgiu
Tabel nominal cu rezultatele la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de adjunct al şefului inspectoratului teritorial la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu
Tabel cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de director I la Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul I.G.P.F.
Concurs în vederea încadrării directe a 2 posturi vacante de personal contractual, referent de specialitate debutant - gradul I, pozițiile 13/a și 13/b din statul de organizare al Serviciu
Concurs în vederea încadrării directe a 3 posturi vacante de personal contractual, pe perioadă determinată, până la data de 31.08.2019, la Direcția Afaceri Europene, Schengen și Rela
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de şef al inspectoratului teritorial la I.T.P.F. Timişoara
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de şef al inspectoratului teritorial la I.T.P.F. Timişoara
Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director la Direcția Logistică
Anunț referitor la modificarea graficului concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere
Anunț referitor la modificarea graficului concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de adjunct al şefului inspectoratului teritorial la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu
Concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Direcția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
Tabel cu rezultatele la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director la Direcția Logistică
Rezultatele finale obținute în urma selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual îngrijitor, la D.A.L. din IGPF
Rrezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea postului de șef birou la BMSE - Planificare MÎCOC din Direcția Management Operațional - IGPF
Tabel cu rezultatele la interviu a concursului pentru de șef birou la Biroul Management Stări Excepționale, Planificare Misiuni și Înzestrare al Centrului Operațional de Coordonare din D.M.O.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe