Carieră

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de ocupare a postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal - IGPF
Rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto) pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț privind proba scrisă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de angent III (și conducător auto) la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatul final obţinut de candidat la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (conducător auto)
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatul final obţinut de candidat la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de şef serviciu la Unitatea Naţională de Informaţii Privind Pasagerii
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto)
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea, prin încadrare directă, a funcțiilor de agent I la Serviciul Decontări și Metodologie și agent I la Biroul Gestionare
Tabel nominal cu rezultatul obţinut de candidat la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto)
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef sector la Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu
Anunț referitor la rezultatul analizării dosarelor de recrutare privind concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate
Anunț referitor la rezultatul analizării dosarelor de recrutare privind participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Serviciul Tehnologia Informației
Rezultatul obţinut de candidatul la proba practică susținută pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – muncitor calificat iv-i la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatul obţinut la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute concursul organizat pentru ocuparea postului de șef sector la Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu
Rezultatele finale obţinute de candidat la testul grilă susținut pentru pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - îngrijitor la Direcția de Asigurare Logistică
Anunț referitor la intenţia de ocupare a unui post de ofițer de poliţie, prin mutare în interesul serviciului la Direcţia Resurse Umane -IGPF
Anunț pentru proba de practică la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de conducator auto
Anunț pentru ocuparea funcțiilor de agent I la Serviciul Decontări și Metodologie și agent I la Biroul Gestionare
Rezultatul obţinut de candidat la proba practică susținută pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe