Carieră

Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Gărzii de Coastă
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Semnalări Naționale și Schengen din cadrul Direcției Platforme Europene de Comunicare și Suport Informațional
Rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele finale la testul scris - tip grilă, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal
Rezultatele finale la testul scris - tip grilă, obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I la Compartimentul Secretariat şi Arhivă din cadrul D.A.L.
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de şef serviciu la Serviciul Analiză de Risc din cadrul D.P.C.M.I.l.T.
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 22 și 23 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto), pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț contestație CPDCP - IGPF - poziția 450
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la CPDCP, după contestații
Rezultatul final obținut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul Tehnologia Informației – Direcția Comunicații și Tehnologia Informației
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto)
Rezultatele la testul scris - tip grilă, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer I la Compartimentul Secretariat şi Arhivă din cadrul Direcţiei de Asigurare Logistică
Rezultatele  finale obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Punctul Comun de Contact Artand
Rezultatul obținut de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la Serviciul Tehnologia Informației
Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de ocupare a postului vacant de ofiţer specialist II la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal - IGPF
Rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor de agent III (și conducător auto) pozițiile 24 și 25 din statul de organizare al Direcției de Asigurare Logistică
Anunț privind proba scrisă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de angent III (și conducător auto) la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatele obţinute de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Rezultatul final obţinut de candidat la interviul susținut pentru pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I la Direcția de Asigurare Logistică
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent III (conducător auto)

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe