Carieră

Anunț privind rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul SPF Aeroport Timișoara
Anunț cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe din cadrul Direcţiei Financiare
Anunț cu rezultatele finale la concursul ocuparea postului de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare a IGPF
Anunț în atenția candidaților înscriși pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Administrativ din cadrul DAL
Anunț privind rezultatele finale obtinute la concursul pentru postul de ofițer principal I la Compartimentul SIC al Biroului Asigurare Sistem de Management Clădire din cadrul DAL
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Pretecția Datelor cu Caracter Personal, I.G.P.F.
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Compartimentul Responsabil cu Protecția Datelor U.N.I.P., I.G.P.F.
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la C.I.R.P. după soluționarea contestațiilor
Anunț privind rezultatul contestației depuse de un candidat înscris la concursul organizat de I.G.P.F. pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la C.I.R.P.
Anunț cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I la Compartimentul Sisteme Informatice și de Comunicații al B.A.S.M.C.
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - I.G.P.F.
Anunț privind rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Financiare a I.G.P.F. - poziţia 350
Anunț privind rezultatele la concursul pt. ocuparea postului de ofițer specialist I la Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe din cadrul D.F.-I.G.P.F.- poziţia 369
Anunț privind rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Biroul de Presă al Centrului de Informare și Relații Publice
Anunț privind promovarea testării psihologice pentru funcția de ofițer specialist II la S.C.M.I.I.T. din cadrul D.P.C.M.I.I.T
Anunț privind schimbarea locului de desfășurare a probei de concurs pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la C.P.C- S.P.F. Aeroport Timișoara
Anunț - în atenția candidaților înscriși la concursul organizat de I.G.P.F., pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II la S.C.M.I.I.T. din cadrul I.G.P.F.
Anunț privind candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist I la Serviciul Buget Contabilitate și Biroul Gestionare-Asistență Fonduri Externe
Anunț prinvind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursurile organizate pentru posturile prevăzute la pozițiile 481 și 485
Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Biroul de Presă al C.I.R.P.
Anunț privind candidaţii înscrişi la concursurile IGPF care au promovat testarea psihologică
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofițer specialist II prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție la S.C.M.I.I.T. din cadrul I.G.P.F.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe