Carieră

Anunț privind lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer la Compartimentul Planificare Logistică
Anunț privind candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea funcției de ofițer la Direcția Logistică - Serviciul Tehnic
Completare anunt privind concursul organizat de catre IGPF pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție din cadrul DCTI - Serviciul Tehnologia Informației
Tabel cu punctajul final obținut la proba practică pentru ocuparea postului vacant de bucătar la SFICPPF Iași
Anunț privind rezultatul analizării dosarelor de recrutare la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Anunț pentru ocuparea a şase posturi vacante de personal contractual muncitor calificat IV-I (fochist), la Serviciul Administrativ
Anunț privind eliberarea copiilor fișei medicale tip
Anunț privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea a şase posturi vacante de fochist
Situație privind rezultatele la evaluarea psihologică și planificarea pentru întocmirea fișei medicale tip de încadrare în M.A.I.
Anunţ privind rezultatele obținute la evaluarea psihologică pentru ocuparea unui post vacant de bucătar la SFICPPF Iaşi
Anunț privind examinarea psihologică a candidaților înscriși la concursurile organizate de I.G.P.F. pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, prin încadrare directă
Rezultate finale obținute în urma selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal contractual (fochist) și mențiuni privind testarea psiholog
Anunț privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul organizat de Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi - Popotă
Erată anunț pentru ocuparea postului vacant, din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației - Serviciul Comunicații Radio
Tabel nominal cu rezultatele obținute în urma selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a şase posturi vacante de personal contractual muncitor calificat I
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal contractual - bucătar la Ș.F.I.C.P.P.F. IAȘI
Erată la anunțul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliție din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației
Anunț pentru ocuparea postului vacant, din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației - Serviciul Comunicații Voce-Date
ERATĂ la anunțul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliție prin încadrare directă ca polițist la Direcția Comunicații și Tehnologia Informației
ERATĂ la anunțul privind ocuparea posturilor de muncitor calificat IV-I (fochist)
Anunț în vederea ocupării a două posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Direcţiei Logistice
Anunț în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Tehnic, compartimentul ExpIoatare Auto și Nave - Direcția Logistică
Anunț în vederea ocupării unor posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Anunț în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale din cadrul Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe