Carieră

Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofiter specialist II la Serviciul Comunicații Voce-Date din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației
Rezultatele obținute la testul scris pentru ocuparea postului de ofițer de poliție prevăzut la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul CSCTFABO
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer prevăzute la Serviciul Sisteme de Supraveghere al Direcției Comunicații și Tehnologia Informației
Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcției Logistice, Serviciul Tehnic, poziţia 232 din statul de organizare al IGPF
Rezultatele obținute la proba de concurs test scris pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Logistice
Anunț privind susţinerea interviului de departajare în cadrul concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist I la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Comunicații Voce-Date
Tabel nominal cu rezultatele finale la concursul pentru ocupare unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Planificare Logistică al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică
Rezultatele obținute la testul scris la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție la Serviciul Sisteme de Supraveghere
Rezultatele la testul scris tip grilă obţinute de candidaţii pentru ocupare unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea a 6 posturi de personal contractual (fochist) la IGPF
Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la proba interviu pentru ocuparea a 6 posturi vacante de personal contractual (fochist) la Serviciul Administrativ din IGPF
Rezultatele finale obţinute la la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer specialist I la Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al Direcției Logistice
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute de candidaţii înscriși la concursul organizat pentru ocupare a două posturi vacante de ofiţer specialist I la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I la Serviciul Tehnologia Informațiiei
Tabel nominal cu rezultatele obţinute de către candidaţi la la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer specialist I la Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Tabel nominal cu rezultatele la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru ocupare unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Planificare Logistică
Anunț pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Logistice a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
Anunț pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – I.G.P.F.
Tabel cu rezultatele obținute la proba de concurs test scris pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I la Serviciul Tehnologia Informațiiei din DCTI
Candidații care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Intendenţă al Serviciului Planificare şi Metodolog
Tabel nominal cu punctajul final obținut de candidați la interviul pentru ocuparea postului de muncitor calificat (bucătar)
Anunț privind analizarea dosarelor de recrutare la participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale
Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Intendenţă

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe