Carieră

Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofiţer la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul DCTI
Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea unui post de ofiţer la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale din cadrul DFEN
Tabel cu rezultatele finale la testul scris la concursul organizat de IGPF pentru ocuparea a două posturi de ofiţer la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe din cadrul Direcţiei Financiare
Tabel cu rezultatele finale la concursul organizat de IGPF pentru ocupare unui post de ofiţer la Compartimentul Intendenţă al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică de la Direcţia Logistică
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofițer de la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul SPF Aeroport Sibiu
Anunt referitor la analiza şi soluţionarea contestaţiei privind concursul organizat de IGPF pentru ocuparea unui post ofiţer la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale din cadrul DFEN
Tabel nominal cu rezultatele la proba de departajare la concursul organizat de IGPF pentru ocupare a două posturi de ofiţer la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe-Direcţia Financiară
Rezultatele finale obţinute la examenul pentru ocuparea postului de ofițer specialiat II (psiholog) la Compartimentul Psihologie din cadrul SFICPPF Iaşi
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea pentru ocuparea postului de ofițer specialist I cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Administrativ
Rezultatele la testul scris la concursul organizat pentru ocuparea postuluide ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații și Informatică de la Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul CSCTFABO
Rezultatele obţinute la testul scris pentru ocupare unui post de ofiţer specialist I la Compartimentul Intendenţă al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică din cadrul Direcţiei Logistice
Tabel cu rezultatele la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicaţii Radio din cadrul Direcției Comunicaţii și Tehnologia Informației
Tabel cu rezultatele finale obținute pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Logistice
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ofiter specialist II la Serviciul Comunicații Voce-Date din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației
Rezultatele obținute la testul scris pentru ocuparea postului de ofițer de poliție prevăzut la Compartimentul Comunicații și Informatică din cadrul CSCTFABO
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer prevăzute la Serviciul Sisteme de Supraveghere al Direcției Comunicații și Tehnologia Informației
Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcției Logistice, Serviciul Tehnic, poziţia 232 din statul de organizare al IGPF
Rezultatele obținute la proba de concurs test scris pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Logistice
Anunț privind susţinerea interviului de departajare în cadrul concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist I la Biroul Gestionare-Asistenţă Fonduri Externe
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II cu recrutare din sursă externă, la Serviciul Comunicații Voce-Date
Tabel nominal cu rezultatele finale la concursul pentru ocupare unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Planificare Logistică al Serviciului Planificare şi Metodologie Logistică
Rezultatele obținute la testul scris la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție la Serviciul Sisteme de Supraveghere
Rezultatele la testul scris tip grilă obţinute de candidaţii pentru ocupare unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe